ภาพข่าวกิจกรรม บสย.

18
ธ.ค.

บสย. หนุน ก.พาณิชย์ ค้ำประกันสินเชื่อแฟรนไชส์สร้าง...

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บสย. ร่วมงาน “โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย” จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รายละเอียด
15
ธ.ค.

บสย. ร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำ 4.0”

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำ 4.0” ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 สนับสนุนโดย กระทรวงการคลัง CAT บริหารจัดการโดยสมาคม INSDA

รายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรม บสย.

โครงการ BIG BROTHER SEASON 2

โครงการ BIG BROTHER SEASON 2

โครงการ Big Brother Season 2 หนึ่งในกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ผนึกกำลังระหว่าง สสว. หอการค้าไทย และพี่เลี้ยงชั้นนำกว่า 20 บริษัท เพิ่มศักยภาพ SMEs ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เพิ่มศักยภาพ SMEs

  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD