ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน กรอกใบสมัครออนไลน์
1. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
2. เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารหนี้ค่าธรรมเนียมและบัญชีลูกหนี้ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
3. ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาระบบ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
4. เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
5. เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
6. พนักงานสัญญาจ้างรายปี (Temporary) ( 5 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
7. เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนติดตามหนี้ ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
8. ผู้จัดการส่วนจัดการฐานข้อมูล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD