ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน กรอกใบสมัครออนไลน์
1. ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
2. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
3. เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารหนี้ค่าธรรมเนียมและบัญชีลูกหนี้ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
4. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
5. ผู้จัดการ ส่วน MIS ฝ่ายบริหารจัดการหนี้ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
6. พนักงานสัญญาจ้างรายปี (Temporary) ( 5 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
7. ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Programmer) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
8. ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Programmer) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
9. เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนปฏิบัติการบริหารหนี้ กรอกใบสมัครออนไลน์
10. ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD