ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน ประกาศเมื่อ สมัครงาน
1. ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ ( 2 อัตรา) 22 ก.ย. 2560 สมัครงาน
2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสำนักงาน ( 1 อัตรา) 22 ก.ย. 2560 สมัครงาน
3. ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนงบประมาณการรัฐ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ( 1 อัตรา) 22 ก.ย. 2560 สมัครงาน
4. ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ( 1 อัตรา) 22 ก.ย. 2560 สมัครงาน
5. ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ ( 1 อัตรา) 22 ก.ย. 2560 สมัครงาน
6. ผู้ช่วยผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ( 1 อัตรา) 22 ก.ย. 2560 สมัครงาน
7. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ ( 1 อัตรา) 22 ก.ย. 2560 สมัครงาน
8. เจ้าหน้าที่ (งานปฏิบัติการสาขา) สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร ( 1 อัตรา) 22 ก.ย. 2560 สมัครงาน
9. เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) 22 ก.ย. 2560 สมัครงาน
10. เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนจัดการฐานข้อมูล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) 22 ก.ย. 2560 สมัครงาน
11. พนักงานสัญญาจ้างรายปี (Temporary) ( 3 อัตรา) 22 ก.ย. 2560 สมัครงาน
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD