ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน กรอกใบสมัครออนไลน์
1. เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนโฆษณาและผลิตสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
2. เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการบริหารสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
3. เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
5. ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้ NPGs ฝ่ายบริหารจัดการหนี้ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
6. พนักงานสัญญาจ้างรายปี (Temporary) ( 5 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
7. เจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการบริหารหนี้ ฝ่ายบริหารจัดการหนี้ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
8. ผู้จัดการส่วนจัดการฐานข้อมูล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
9. ผู้จัดการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรอกใบสมัครออนไลน์
10. ผู้จัดการ ส่วนบัญชีทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
11. เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารหนี้ NPGs ฝ่ายบริหารจัดการหนี้ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD