ปฏิทินกิจกรรม

มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ จ.เพชรบุรี

มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ จ.เพชรบุรี


กิจกรรมใหญ่แห่งปี บสย. ผนึกพันธมิตร จัด “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” จ.เพชรบุรี ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบมากย...

ดาวน์โหลดไฟล์ รายละเอียด
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD