สัมมนา "ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลัง"


สัมมนา สัมมนา
สัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประจำปี 2560 "ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลัง" ศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30น.-15.30 น. ณ ห้องแอทธินีคริสตัลฮอลล์ ชั้น3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าลงทะเบียนตามลิงค์นี้ http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Content&file=contentview&contentID=CNT0018071&categoryID=CAT
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD