ประกาศ บสย. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท หมวดเรื่อง
02/11/2017 รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า สิ้นไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2560 รายงานสรุปด้านต่างๆ ของ บสย. อื่น ๆ
22/08/2017 รายงานสรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สิ้นไตรมาส 2 ประจำปี 2560 รายงานสรุปด้านต่างๆ ของ บสย. อื่น ๆ
22/08/2017 รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560 รายงานสรุปด้านต่างๆ ของ บสย. อื่น ๆ
09/08/2017 มาตรการให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในปี 2560 ประกาศ บสย. มาตรการช่วยเหลือ
05/06/2017 อัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ำประกัน ประกาศ บสย. อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
28/04/2017 รายงานสรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สิ้นไตรมาส 1 ประจำปี 2560 รายงานสรุปด้านต่างๆ ของ บสย. อื่น ๆ
28/04/2017 รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า สิ้นไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560 รายงานสรุปด้านต่างๆ ของ บสย. อื่น ๆ
28/04/2017 รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า ประจำปี 2559 รายงานสรุปด้านต่างๆ ของ บสย. อื่น ๆ
01/03/2017 รายชื่อหน่วยงานอื่นที่ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ และรายชื่อหน่วยงานอื่นที่รับรองการมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SMEs ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start–up & Innovation) (เพิ่มเติม) ประกาศ บสย. อื่น ๆ
27/01/2017 มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า SMEs ของ บสย.ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัย (มาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน) ประกาศ บสย. มาตรการช่วยเหลือ
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD