บสย.สงขลาแนะนำค้ำสินเชื่อกับธนาคารพื้นที่จังหวัดตรัง

บสย.สงขลาแนะนำค้ำสินเชื่อกับธนาคารพื้นที่จังหวัดตรัง

           นายเอกพร นิโรจน์ ผู้จัดการสำนักงานสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานสาขาสงขลา พร้อมด้วยนางสาวจิรวดี วังช่วย เจ้าหน้าที่อาวุโส พบธนาคารพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และแนะนำบริการค้ำประกันสินเชื่อ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS5 และโครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (New/Start-up) ให้กับธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจตรัง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 และธนาคารกสิกรไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556

 

พบธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจตรัง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556

 

 

 

 

 

พบธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทีมลูกค้าผู้ประกอบการ 1 และทีมลูกค้าผู้ประกอบการ 2 จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556

 

 

 

-------------------------------------------------------------

 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ II ชั้น 17-18 เลขที่ 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2890-9999 โทรศัพท์ : 0-2890-9988 โทรสาร : 0-2890-9900, 0-2890-9800 E-mail : info@tcg.or.th