ติดต่อสำนักงาน บสย.

 

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

 

tcgcallcenter

 

สำนักงานใหญ่

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17-18
เลขที่ 2922/243  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

โทร. 0-2890-9988  โทรสาร 0-2890-9900, 0-2890-9800

ดูแผนที่บน google mapที่ตั้งสำนักงานสาขา 

1.สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 (ชั้น 17-18) 
เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ : 0-2890-9988  ต่อ 9760-4 มือถือ 08-1733-3772
โทรสาร : 0-2890-9770, 0-2890-9800
E-mail : bangkok@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นางสาวประภัสรา  เนาวบุตร
ดูแผนที่บน google map2. สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา

เลขที่ 58/8 หมู่ที่ 1 ถนนโรจนะ
ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 
โทรศัพท์ : 0-3595-7772  มือถือ 08-1874-3162, 08-1379-0002 
โทรสาร : 0-3595-7773
E-mail : central@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายสรรพสิริ สินบวรเศรษฐ์3. สำนักงานสาขาเชียงใหม่
อาคาร Northern SMEs Center ชั้น 1
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
เลขที่ 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5330-4057, 0-5330-4757-8 มือถือ 08-1379-6688
โทรสาร : 0-5330-4058
E-mail : chiangmai@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายดำริ ขวัญสุวรรณ
ดูแผนที่บน google map
 


4. สำนักงานสาขาพิษณุโลก
อาคารไทยศิวารัตน์ (ชั้น 3)
เลขที่ 59/15 ถ.บรมไตรโลกนาถ 2  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5524-4353-4 มือถือ 08-1379-0099
โทรสาร : 0-5524-4354
E-Mail: phitsanulok@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์

 


5. สำนักงานสาขาอุดรธานี
เลขที่ 420/5 หมู่ 7 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4234-1969-70  มือถือ 08-1379-4774
โทรสาร : 0-4234-1971
Email : udonthani@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายมโนฑ ศรีพรมทอง


 
6. สำนักงานสาขานครราชสีมา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น3)
เลขที่ 1818 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4420-3604 มือถือ 08-1876-3911
โทรสาร : 0-4420-3605
E-mail : korat@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร


7.  สำนักงานสาขาชลบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (ชั้น 6)
เลขที่ 67 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.98 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3878-3951 มือถือ 08-1935-0287
โทรสาร : 0-3878-3952
E-mail : chonburi@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายกฤต  สมมาศเดชสกุล


 

 8.  สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 231/12 หมู่  1 ถนนชนเกษม ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7721-9801-2  มือถือ 08-1379-0011
โทรสาร : 0-7721-9803
E-mail : suratthani@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายเทียบจิตต์ จันทรภูติผลากร
 


 

      9.สำนักงานสงขลา
      เลขที่ 13 ถนนโชติวิทยะกุล 3  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
      โทรศัพท์ :0-7426-2551-2  มือถือ  08-1379-5995
      โทรสาร : 0-7426-2553
      E-mail : songkhla@tcg.or.th
      ผู้จัดการ : นายเอกพร นิโรจน์

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ II ชั้น 17-18 เลขที่ 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2890-9999 โทรศัพท์ : 0-2890-9988 โทรสาร : 0-2890-9900, 0-2890-9800 E-mail : info@tcg.or.th