ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บสย.

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บสย.

         นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ในการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555

alt

alt

alt

alt

alt

------------------------------------------------------------

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ II ชั้น 17-18 เลขที่ 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2890-9999 โทรศัพท์ : 0-2890-9988 โทรสาร : 0-2890-9900, 0-2890-9800 E-mail : info@tcg.or.th