ภาพข่าว กิจกรรม

ธปท. ประชุมรับฟังแผนกลยุทธ์ - แผนดำเนินงาน บสย. ปี 2561

ธปท. ประชุมรับฟังแผนกลยุทธ์ - แผนดำเนินงาน บสย. ปี 2561


นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. พร้อมคณะผู้บริหาร บสย. ร่วมประชุมกับนางวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

รายละเอียด
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD