ภาพข่าว กิจกรรม

บสย. ร่วมลงนามหนุน SMEs พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บสย. ร่วมลงนามหนุน SMEs พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บสย. ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent: LOI) ความร่วมมือการส่งเสริมช่องทางตลาด (e-Commerce) แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

รายละเอียด
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD