ภาพข่าว กิจกรรม

บสย. หารือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หนุน SMEs เข้าถึงแหล่งทุน

บสย. หารือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หนุน SMEs เข้าถึงแหล่งทุน


นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บสย. ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อแนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่

รายละเอียด
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD