ภาพข่าว กิจกรรม

บสย. ร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำ 4.0”

บสย. ร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำ 4.0”


นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำ 4.0” ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 สนับสนุนโดย กระทรวงการคลัง CAT บริหารจัดการโดยสมาคม INSDA

รายละเอียด
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD