ภาพข่าว กิจกรรม

บสย. กรุงเทพฯ ร่วมเสวนาในงาน Smart SME Expo 2018

บสย. กรุงเทพฯ ร่วมเสวนาในงาน Smart SME Expo 2018


นางสาวประภัสรา เนาวบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา สำนักงานสาขากรุงเทพฯ บสย. ร่วมเสวนาหัวข้อ “อยากกู้ ต้องกู้ได้”

รายละเอียด
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD