บสย. นครราชสีมา บรรยายโครงการค้ำประกันฯ ธ.กรุงไทย มหาสารคาม


บสย. นครราชสีมา บรรยายโครงการค้ำประกันฯ ธ.กรุงไทย มหาสารคาม บสย. นครราชสีมา บรรยายโครงการค้ำประกันฯ ธ.กรุงไทย มหาสารคาม
นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร  ผู้จัดการสำนักงานสาขานครราชสีมา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมบรรยายโครงการค้ำประกันสินเชื่อ และขั้นตอนการใช้บริการ บสย. แก่ผู้บริหาร ผู้จัดการสาขาและเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตมหาสารคาม ณ ห้องประชุมธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตมหาสารคาม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD