บสย. กรุงเทพฯ ร่วมประชุมการตรวจราชการโดย ปลัด ก.คลัง


บสย. กรุงเทพฯ ร่วมประชุมการตรวจราชการโดย ปลัด ก.คลัง บสย. กรุงเทพฯ ร่วมประชุมการตรวจราชการโดย ปลัด ก.คลัง
นางสาวประภัสรา  เนาวบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บริหารสำนักงานสาขากรุงเทพฯ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนางสาวกุลยา  สงวนสัตย์ ผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ 2 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของ นายสมชัย  สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้ติดตาม ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับมอบนโยบายจากกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD