บสย. ร่วมอบรม SMEs หลักสูตร “การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปฯ”


บสย. ร่วมอบรม SMEs หลักสูตร “การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปฯ” บสย. ร่วมอบรม SMEs หลักสูตร “การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปฯ”
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบ SMEs ลูกค้าธนาคารออมสิน ในหลักสูตร “การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป สำหรับผู้ประกอบการ SMEs” เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร และแนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน ทั้งกระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อร่วมกับธนาคารออมสิน โดยมีนางดลนภา วงษ์เทวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจภาครัฐ ธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD