บสย. กรุงเทพฯ บรรยายโครงการค้ำประกันฯ แก่ ธ.ออมสิน


บสย. กรุงเทพฯ บรรยายโครงการค้ำประกันฯ แก่ ธ.ออมสิน บสย. กรุงเทพฯ บรรยายโครงการค้ำประกันฯ แก่ ธ.ออมสิน

นางสาวประภัสรา เนาวบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บริหารสำนักงานสาขากรุงเทพฯ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมบรรยายในโครงการอบรม “พี่สอนน้อง” แก่ธนาคารออมสิน สำนักงานเขตสมุทรสาคร สาขาในพื้นที่ จ.สมุทรสาครและสมุทรสงคราม รวม 11 สาขา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการใช้บริการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการ บสย. เพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ผู้จัดการ และพนักงานของธนาคารร่วมอบรวม ณ ธนาคารออมสินภาค 4 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560

  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD