บสย. ชี้แจงรับเงินค่าประกันชดเชย โครงการ บสย. แก่ธนาคารกรุงไทย


บสย. ชี้แจงรับเงินค่าประกันชดเชย โครงการ บสย. แก่ธนาคารกรุงไทย บสย. ชี้แจงรับเงินค่าประกันชดเชย โครงการ บสย. แก่ธนาคารกรุงไทย
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  พร้อมนายชญานิน ศิริจางคพัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายและชี้แจงความเข้าใจกระบวนการขอรับเงินค่าประกันชดเชยในโครงการค้ำประกันต่างๆ ของบสย. แก่คณะกรรมการพิจารณาขอชดเชยความเสียหาย และผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ณ ห้องประชุม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD