บสย. อุบลราชธานี แนะนำโครงการค้ำประกันฯ SMEs ยโสธร


บสย. อุบลราชธานี แนะนำโครงการค้ำประกันฯ SMEs ยโสธร บสย. อุบลราชธานี แนะนำโครงการค้ำประกันฯ SMEs ยโสธร
นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการสำนักงานสาขาอุบลราชธานี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ออกบูธแนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อและให้คำปรึกษาการขอสินเชื่อ แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ร่วมงาน “กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ และสินเชื่อ SMEs Transformation Loan” จัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD