บสย. หนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 3 “SEED 3”


บสย. หนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 3 “SEED 3” บสย. หนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 3 “SEED 3”
นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมเปิดโครงการอบรม “หลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 3” (SEED 3) จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีนางสาวปริม จิตจรุงพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย เป็นประธานเปิดโครงการและปาฐกถาพิเศษ ซึ่งผู้อบรมเป็น ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ของหอการค้าจังหวัด (Young Entrepreneur Chamber of Commerce: YEC) ทั่วประเทศ 72 คน พร้อมกันนี้ บสย. ได้ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เยาวราช กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD