Loading...

บสย. จัดกิจกรรม CSR “มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” จ.สุรินทร์-บุรีรัมย์

บสย. จัดกิจกรรม CSR “มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” จ.สุรินทร์-บุรีรัมย์


นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย. เป็นประธานเปิดกิจกรรม "สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข" ภายใต้โครงการ “25 ปี บสย. ร่วมสานต่อปณิธานของพ่อ” จ.บุรีรัมย์-สุรินทร์

รายละเอียด

บสย. ร่วมหารือจัดกิจกรรม CSR พื้นที่ภาคเหนือ-ภาคใต้

นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย. พร้อมทีมงาน เดินทางลงพื้นที่ภาคเหนื...
125 views

บสย. มอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 2...

นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย. เป็นผู้แทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ร...
156 views

บสย. เยี่ยมลูกค้า บสย. “ขิงทองไทย” โครงการประกวดลูกค้า ...

นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย. และทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที...
199 views

บสย. หารือพันธมิตร ร่วมกิจกรรม CSR "บสย. ชวนพี่น้อง มีท...

นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย. และทีมงานสาขาพิษณุโลก เข้าพบ นางสาว...
197 views

บสย. หารือคลังอุบลฯ ร่วมกิจกรรม CSR "บสย. ชวนพี่น้อง มี...

นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย. และทีมงานสาขาอุบลราชธานี เข้าพบ นาง...
191 views

บสย. ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ “SMEs ทำดี ม...

บสย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการและสัมภาษณ์ลูกค้า บสย. บริษัท ยิ้มละไม ไหมขัดฟัน ( 2010 ) ซึ...
136 views

บสย. หารือคลังเขต 3 ร่วมกิจกรรม CSR "บสย. ชวนพี่น้อง มี...

นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย. พร้อมทีมงานนครราชสีมา ประชุมร่วมกับ...
202 views

  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD