การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
17 ส.ค. 2560 ยกเลิกประการเชิญชวนโครงการ การจัดจ้างเหมาทำความสะอาดประจำสำนักงานใหญ่ บสย. จำนวน 3 คน ระยะเวลา 1 ปี ประกาศเชิญชวน - - - -
17 ส.ค. 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา โครงการการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดประจำสำนักงานใหญ่ บสย. จำนวน 3 คน ระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) ประกาศเชิญชวน 17 - 22 ส.ค. 2560
- 23 - 24 ส.ค. 2560
-
17 ส.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อ License Microsoft Office Standard ประกาศราคากลาง - - - -
17 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อจอ Monitor จำนวน 18 จอ อื่นๆ - - - -
17 ส.ค. 2560 ประกาศเชิญชวนสืบราคาโครงการ การจัดซื้อ License Microsoft Office Standard จำนวน 100 License ประกาศเชิญชวน 18 - 24 ส.ค. 2560
- 23 - 28 ส.ค. 2560
-
10 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา การเช่ารถยนต์ประเภทรถตู้โดยสารและรถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ ประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
9 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดจ้างออกแบบและผลิตไดอารี่ 2561 อื่นๆ - - - -
8 ส.ค. 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา โครงการ การจัดซื้อจอ Monitor จำนวน 18 จอ ประกาศเชิญชวน 8 - 11 ส.ค. 2560
- 15 - 16 ส.ค. 2560
-
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD