การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
14 ส.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล Symantec Backup Exec โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
10 ส.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ประกาศราคากลาง - - - - - -
10 ส.ค. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
10 ส.ค. 2561 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 1 อื่นๆ - - - - - -
10 ส.ค. 2561 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 4 อื่นๆ - - - - - -
23 ก.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้าง โครงการจ้างบริษัทภายนอกติดตามหนี้ ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
23 ก.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างบริการบำรุงรักษา McAfee M-2950 (IPS) และ Iron port S380 Web Gateway (Proxy) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
16 ก.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตสื่อการสอนระบบ E-Learning สำหรับใช้ในหลักสูตรของกลุ่ม Micro ภายใต้โครงการ TCG Financial ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD