Loading...

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
20 ต.ค. 2560 เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) โครงการพัฒนาระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการและระบบสารสนเทศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง (Early Warning System) ประกาศร่าง TOR - - - -
20 ต.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (ALL IN ONE) และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ประกาศราคากลาง - - - -
20 ต.ค. 2560 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (ALL IN ONE) และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ประกาศร่าง TOR - - - -
19 ต.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ โครงการพัฒนาระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการและระบบสารสนเทศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง (Early Warning System) ประกาศราคากลาง - - - -
19 ต.ค. 2560 ประกาศราคากลาง การจัดจ้างผลิตเสื้อโปโล บสย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - -
16 ต.ค. 2560 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อบริการบำรุงรักษาระบบ Network Monitor ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - -
11 ต.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - -
9 ต.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างผลิตของขวัญปีใหม่ 2561 (กระเป๋าใส่สมุดบัญชี) จำนวน 1,750 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD