การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
24 มี.ค 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคาโครงการ การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Link สำรอง) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 – 15 มิถุนายน 2561 ประกาศเชิญชวน 27 - 31 มี.ค 2560
- 3 - 4 เม.ย 2560
-
24 มี.ค 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเทป LTO6 พร้อม Bar Code Labels จำนวน 200 ม้วน และเทปสำหรับล้างหัวเทป (Cleaning) พร้อม Bar Code Labels จำนวน 10 ม้วน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
24 มี.ค 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ Harddisk สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสำรอง จำนวน 6 ลูก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
24 มี.ค 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่อขยายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Storage Expansion) จำนวน 2 เครื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
23 มี.ค 2560 ยกเลิกประการเชิญชวนโครงการ การจัดจ้างพัฒนาระบบการวัดวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง จำนวน 1 ระบบ ประกาศเชิญชวน - - - -
23 มี.ค 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Link สำรอง) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 – 15 มิถุนายน 2561 ประกาศราคากลาง - - - -
22 มี.ค 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานใหญ่ บสย. และสำนักงานสาขา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
22 มี.ค 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD