การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
3 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ VMWare vSphere 6 Standard จำนวน 4 License ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
2 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 24 เดือน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
2 ส.ค. 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา โครงการ การจัดซื้อบริการบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Firewall Fortigate 200B ระยะเวลา 1 ปี ประกาศเชิญชวน 2 - 4 ส.ค. 2560
- 7 - 8 ส.ค. 2560
-
2 ส.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - -
1 ส.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อบริการบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Firewall Fortigate 200B ระยะเวลา 1 ปี ประกาศราคากลาง - - - -
31 ก.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจ/ความภักดี และความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ บสย. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
26 ก.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อ VMWare vSphere 6 Standard จำนวน 4 License อื่นๆ - - - -
25 ก.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจ/ความภักดี และความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ บสย. อื่นๆ - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD