การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
22 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตของขวัญปีใหม่ 2561 (กระเป๋าใส่สมุดบัญชี) จำนวน 1,750 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
21 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา การจัดซื้อบริการบำรุงรักษา McAfee M-2950 (IPS) และ Ironport S380 Web Gateway (Proxy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
17 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตชุดของขวัญปีใหม่ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
16 พ.ย. 2560 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาการจัดจ้างพัฒนาระบบติดตามหนี้และการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 16 - 23 พ.ย. 2560
- 24 พ.ย. 2560
27 พ.ย. 2560
15 พ.ย. 2560 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ประจำส่วนกลาง สำนักงานใหญ่ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - -
15 พ.ย. 2560 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ประจำส่วนกลาง สำนักงานใหญ่ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน 15 - 22 พ.ย. 2560
- 23 พ.ย. 2560
24 พ.ย. 2560
13 พ.ย. 2560 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 5 อื่นๆ - - - -
13 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการและระบบสารสนเทศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง(Early Warning System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD