การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
7 มี.ค 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโร จำนวน 68,150 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
7 มี.ค 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
7 มี.ค 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
27 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างออกแบบและจัดทำอาร์ตเวิร์ค รายงานประจำปี 2560 พร้อมผลิตในรูปแบบซีดี จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
27 ก.พ. 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 18 (Money Expo 2018) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 27 ก.พ. - 7 มี.ค 2561
- - 8 มี.ค 2561
- 9 มี.ค 2561
27 ก.พ. 2561 เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ประกาศร่าง TOR - - - - - -
26 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 24 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง - - - - - -
21 ก.พ. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 18 (Money Expo 2018) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD