การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
10 พ.ย. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างผลิตชุดของขวัญปีใหม่ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - -
10 พ.ย. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาระบบติดตามหนี้และการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ ประกาศราคากลาง - - - -
10 พ.ย. 2560 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาระบบติดตามหนี้และการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ ประกาศร่าง TOR - - - -
9 พ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างผลิตเสื้อโปโล บสย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
9 พ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ SAN Switch IBM 249824Eโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
9 พ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Network Monitor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
9 พ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Brocade 20-Port 8 GB San Switch Module for IBM Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
9 พ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Tape Library โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD