การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
20 ก.พ. 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศรับคำขอเบิกค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 20 ก.พ. - 7 มี.ค 2561
- - 8 มี.ค 2561
- 9 มี.ค 2561
20 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง การจ้างก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 18 (Money Expo 2018) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - - - -
19 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานสาขาเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 13 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - - - -
16 ก.พ. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
16 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างบริการคลิปข่าวออนไลน์ (New Clipping Services) ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
16 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
14 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศรับคำขอเบิกค่าใช้จ่าย ประกาศราคากลาง - - - - - -
14 ก.พ. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศรับคำขอเบิกค่าใช้จ่าย ประกาศร่าง TOR - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD