การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
19 ก.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง ประจำฝ่ายบริหารจัดการหนี้ อื่นๆ - - - -
18 ก.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การต่อสัญญาเช่าสำนักงานสาขาอุดรธานี ระยะเวลา 3 ปี ประกาศราคากลาง - - - -
18 ก.ค. 2560 ประกาศเชิญชวนสืบราคา โครงการการจัดซื้อ VMWare vSphere 6 Standard จำนวน 4 License ประกาศเชิญชวน 18 - 21 ก.ค. 2560
- 24 - 25 ก.ค. 2560
-
14 ก.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อ VMWare vSphere 6 Standard จำนวน 4 License ประกาศราคากลาง - - - -
12 ก.ค. 2560 ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคา โครงการเช่ารถยนต์ประเภทรถตู้โดยสารและรถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ ประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศเชิญชวน 13 - 18 ก.ค. 2560
19 ก.ค. 2560 20 - 25 ก.ค. 2560
7 ส.ค. 2560
12 ก.ค. 2560 ประกาศเชิญชวนสืบราคา โครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 24 เดือน ประกาศเชิญชวน 13 - 18 ก.ค. 2560
- 19 - 21 ก.ค. 2560
-
11 ก.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 24 เดือน ประกาศราคากลาง - - - -
7 ก.ค. 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา โครงการการจัดจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานระบบประกันสินเชื่อและนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนสถาบันประกันสินเชื่อและผู้ประกอบการ SMEs ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประกาศเชิญชวน 7 - 12 ก.ค. 2560
13 ก.ค. 2560 14 - 17 ก.ค. 2560
-
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD