การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
9 พ.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - -
8 พ.ย. 2560 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 8 - 15 พ.ย. 2560
- 16 พ.ย. 2560
17 พ.ย. 2560
7 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างปรับปรุงระบบค้ำประกันสินเชื่อ (Magic) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
6 พ.ย. 2560 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อบริการบำรุงรักษา McAfee M-2950 (IPS) และ Ironport S380 Web Gateway (Proxy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 6 - 13 พ.ย. 2560
- 14 พ.ย. 2560
15 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโร ประกาศราคากลาง - - - -
2 พ.ย. 2560 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้า/ลูกหนี้ เรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโร ประกาศร่าง TOR - - - -
2 พ.ย. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การเช่าใช้บริการระบบประชุมทางไกล จำนวน 11 จุดระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - -
2 พ.ย. 2560 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ประจำส่วนกลาง สำนักงานใหญ่ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 2 - 9 พ.ย. 2560
- 10 พ.ย. 2560
13 พ.ย. 2560
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD