Loading...

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
21 ส.ค. 2560 ประกาศเชิญชวนสืบราคา โครงการ การจัดซื้อบริการบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Firewall Juniper SSG-550 จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี ประกาศเชิญชวน 21 - 24 ส.ค. 2560
- 24 - 25 ส.ค. 2560
-
21 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อบริการบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Firewall Fortigate 200B ระยะเวลา 1 ปี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
18 ส.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อบริการบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Firewall Juniper SSG-550 จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี ประกาศราคากลาง - - - -
17 ส.ค. 2560 ยกเลิกประการเชิญชวนโครงการ การจัดจ้างเหมาทำความสะอาดประจำสำนักงานใหญ่ บสย. จำนวน 3 คน ระยะเวลา 1 ปี ประกาศเชิญชวน - - - -
17 ส.ค. 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา โครงการการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดประจำสำนักงานใหญ่ บสย. จำนวน 3 คน ระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) ประกาศเชิญชวน 17 - 22 ส.ค. 2560
- 23 - 24 ส.ค. 2560
-
17 ส.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อ License Microsoft Office Standard ประกาศราคากลาง - - - -
17 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อจอ Monitor จำนวน 18 จอ อื่นๆ - - - -
17 ส.ค. 2560 ประกาศเชิญชวนสืบราคาโครงการ การจัดซื้อ License Microsoft Office Standard จำนวน 100 License ประกาศเชิญชวน 18 - 24 ส.ค. 2560
- 23 - 28 ส.ค. 2560
-
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD