การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
23 ก.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้าง โครงการจ้างบริษัทภายนอกติดตามหนี้ ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
23 ก.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างบริการบำรุงรักษา McAfee M-2950 (IPS) และ Iron port S380 Web Gateway (Proxy) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
16 ก.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตสื่อการสอนระบบ E-Learning สำหรับใช้ในหลักสูตรของกลุ่ม Micro ภายใต้โครงการ TCG Financial ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
11 ก.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
10 ก.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
10 ก.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสื่อโฆษณาหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
9 ก.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
29 มิ.ย 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ SMS Package (SmartComm SMS Volume Pack) จำนวน 300,000 ข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD