การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
1 พ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Enterprise Resource Planning:ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
31 ต.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อบริการบำรุงรักษา McAfee M-2950 (IPS) และ Ironport S380 Web Gateway (Proxy) ประกาศราคากลาง - - - -
31 ต.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อบริการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการงานตรวจสอบ (Audit Management System) ระยะเวลา 1 ปี ประกาศราคากลาง - - - -
31 ต.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อเครื่องปั่นอเนกประสงค์ พร้อมสกรีนโลโก้ บสย. จำนวน 200 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - -
31 ต.ค. 2560 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อบริการบำรุงรักษา McAfee M-2950 (IPS) และ Ironport S380 Web Gateway (Proxy) ประกาศร่าง TOR - - - -
30 ต.ค. 2560 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการและระบบสารสนเทศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง (Early Warning System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 30 ต.ค. - 6 พ.ย. 2560
- 7 พ.ย. 2560
8 พ.ย. 2560
30 ต.ค. 2560 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (ALL IN ONE) และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 30 ต.ค. - 13 พ.ย. 2560
- 14 พ.ย. 2560
15 พ.ย. 2560
27 ต.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์ประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ ประจำส่วนกลาง สำนักงานใหญ่ บสย. ประกาศราคากลาง - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD