การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
17 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าอาคารสำนักงานสาขาอุดรธานี ระยะเวลา 3 ปี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
17 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสื่อวิทยุสถานีวิทยุ อสมท. ภูมิภาค 53 สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
17 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ SAN Switch License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
16 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
15 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานสาขา 10 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
15 พ.ค. 2561 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ บสย. ผ่าน Social Media : Facebook Native ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
15 พ.ค. 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ บสย.ผ่าน Social Media : Facebook Native ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน 15 - 22 พ.ค. 2561
17 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2561 23 พ.ค. 2561
- -
10 พ.ค. 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานการร่วมประชุม Annual Event 2018 สมาพันธ์ AECM, The European Association of Guarantee Institutions และศึกษาดูงานระบบประกันสินเชื่อในต่างประเทศสำหรับกรรมการ บสย. ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 10 - 17 พ.ค. 2561
14 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561
- -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD