การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
19 ม.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับที่ 1 อื่นๆ - - - - - -
19 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโร ประกาศราคากลาง - - - - - -
18 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบริการคลิปข่าวออนไลน์ ( New Clipping Services) ระยะเวลา 12 เดือน ประกาศราคากลาง - - - - - -
18 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าพื้นที่เปล่าสำหรับจัดงาน Money Expo 2018 ประกาศราคากลาง - - - - - -
18 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตซองหน้าต่างเบอร์ 9 จำนวน230,000 ซอง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
17 ม.ค. 2561 สรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 รายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
17 ม.ค. 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 17 - 24 ม.ค. 2561
- - 25 ม.ค. 2561
- 26 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างบริการวงจรเครือข่ายความเร็วสูง (Leased Line/MPLS) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD