การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
27 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา การจัดซื้อบริการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการงานตรวจสอบ (Audit Management System) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
27 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องปั่นอเนกประสงค์ พร้อมสกรีนโลโก้ บสย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
23 พ.ย. 2560 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 6 อื่นๆ - - - -
23 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา การจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
22 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตของขวัญปีใหม่ 2561 (กระเป๋าใส่สมุดบัญชี) จำนวน 1,750 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
21 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา การจัดซื้อบริการบำรุงรักษา McAfee M-2950 (IPS) และ Ironport S380 Web Gateway (Proxy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
17 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตชุดของขวัญปีใหม่ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
16 พ.ย. 2560 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาการจัดจ้างพัฒนาระบบติดตามหนี้และการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 16 - 23 พ.ย. 2560
- 24 พ.ย. 2560
27 พ.ย. 2560
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD