การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
17 พ.ค. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบค่าธรรมเนียมและการออกใบเสร็จรับเงิน (Payment Statement Mapping and Issuing Receipt) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
17 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานใหญ่ บสย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
17 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าอาคารสำนักงานสาขาอุดรธานี ระยะเวลา 3 ปี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
17 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสื่อวิทยุสถานีวิทยุ อสมท. ภูมิภาค 53 สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
17 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ SAN Switch License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
16 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
15 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานสาขา 10 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
15 พ.ค. 2561 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ บสย. ผ่าน Social Media : Facebook Native ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD