การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
28 มิ.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อบริการบำรุงรักษาระบบ Call Center และบริการบำรุงรักษา Server Dell PowerEdge R510 ระยะเวลา 1 ปี ประกาศราคากลาง - - - -
28 มิ.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟสำหรับห้อง Data Center ระยะเวลา 1 ปี ประกาศราคากลาง - - - -
27 มิ.ย 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจ/ความภักดี และความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ บสย. ประกาศเชิญชวน 27 มิ.ย - 3 ก.ค. 2560
4 ก.ค. 2560 5 - 14 ก.ค. 2560
-
27 มิ.ย 2560 ยกเลิกประกาศเชิญชวน สืบราคา การจัดจ้างตรวจสอบช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. ตามมาตรฐานสากล ประกาศเชิญชวน - - - -
27 มิ.ย 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การจัดจ้างตรวจสอบช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. ตามมาตรฐานสากล (ครั้งที่ 2) ประกาศเชิญชวน 27 - 30 มิ.ย 2560
- 3 - 5 ก.ค. 2560
-
26 มิ.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจ/ความภักดี และความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ บสย. จำนวน 1 งาน ประกาศราคากลาง - - - -
26 มิ.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างผลิตเครื่องแบบพนักงานชายและหญิง จำนวน 23 คน ประกาศราคากลาง - - - -
22 มิ.ย 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การจัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ในรูปแบบแอนิเมชั่น ประกาศเชิญชวน 22 - 30 มิ.ย 2560
3 ก.ค. 2560 4 - 7 ก.ค. 2560
-
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD