การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
14 ก.พ. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศรับคำขอเบิกค่าใช้จ่าย ประกาศร่าง TOR - - - - - -
14 ก.พ. 2561 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 อื่นๆ - - - - - -
9 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 1 ปี ประกาศราคากลาง - - - - - -
7 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
7 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - - - -
2 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ความหนา 80 แกรม จำนวน 5,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
2 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าพื้นที่เปล่าสำหรับจัดงาน Money Expo 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
24 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง การจัดจ้างออกแบบ และจัดทำอาร์ตเวิร์ค รายงานประจำปี 2560 พร้อมผลิตในรูปแบบซีดี จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD