การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
4 ม.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
26 ธ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสำรอง จำนวน 1 เครื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
26 ธ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วง Switch ระยะเวลา 1 ปี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
12 ธ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
8 ธ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา การเช่ารถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ ประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
4 ธ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบติดตามหนี้และการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
29 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (ALL IN ONE) และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
27 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา การจัดซื้อบริการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการงานตรวจสอบ (Audit Management System) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD