การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
11 ต.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - -
9 ต.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างผลิตของขวัญปีใหม่ 2561 (กระเป๋าใส่สมุดบัญชี) จำนวน 1,750 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - -
6 ต.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบค้ำประกันสินเชื่อ (Magic) ประกาศราคากลาง - - - -
6 ต.ค. 2560 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบค้ำประกันสินเชื่อ (Magic) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 6 - 16 ต.ค. 2560
- 17 ต.ค. 2560
18 ต.ค. 2560
29 ก.ย. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Enterprise Resource Planning : ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - -
28 ก.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่การแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 ฉบับที่ 3 อื่นๆ - - - -
28 ก.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ License Microsoft Office Standard จำนวน 100 License ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
27 ก.ย. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อบริการบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Tape Library ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD