การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
21 มิ.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ในรูปแบบไวรัลคลิปและผลิตวีดีทัศน์ในรูปแบบแอนิเมชั่น ประกาศราคากลาง - - - -
20 มิ.ย 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การจ้างบริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) ในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร ของ บสย. ประกาศเชิญชวน 20 - 23 มิ.ย 2560
- 26 - 27 มิ.ย 2560
-
19 มิ.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างบริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) ในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร บสย. ระยะเวลา 3 ปี ประกาศราคากลาง - - - -
16 มิ.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การเช่ารถยนต์ประเภทรถตู้โดยสารและรถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ ประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ประกาศราคากลาง - - - -
13 มิ.ย 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การจัดจ้างตรวจสอบช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. ตามมาตรฐานสากล ประกาศเชิญชวน 13 - 16 มิ.ย 2560
19 มิ.ย 2560 20 - 23 มิ.ย 2560
-
9 มิ.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างตรวจสอบช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. ตามมาตรฐานสากล ประกาศราคากลาง - - - -
6 มิ.ย 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การจัดซื้อบริการบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล Symantec Backup Exec ระยะเวลา 1 ปี ประกาศเชิญชวน 6 - 9 มิ.ย 2560
- 12 - 13 มิ.ย 2560
-
6 มิ.ย 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การจัดซื้อบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ระยะเวลา 1 ปี ประกาศเชิญชวน 6 - 9 มิ.ย 2560
- 12 - 13 มิ.ย 2560
-
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD