Loading...

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
25 ก.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 24 เดือน อื่นๆ - - - -
24 ก.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) ในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร ของ บสย. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
21 ก.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างออกแบบและผลิตไดอารี่ ปี 2561 ประกาศราคากลาง - - - -
21 ก.ค. 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา โครงการการจัดจ้างออกแบบและผลิตไดอารี่ ปี 2561 ประกาศเชิญชวน 21 - 25 ก.ค. 2560
31 ก.ค. 2560 7 - 8 ส.ค. 2560
-
21 ก.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง ประจำฝ่ายบริหารจัดการหนี้ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
21 ก.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานระบบประกันสินเชื่อและนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนสถาบันประกันสินเชื่อ และผู้ประกอบการ SMEs ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
20 ก.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟสำหรับห้อง Data Center ระยะเวลา 1 ปี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
19 ก.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ในรูปแบบแอนิเมชั่น ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD