การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
2 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงานสาขาพิษณุโลก ระยะเวลา 18 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
2 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตผ้ากันเปื้อนพร้อมสกรีนโลโก้ บสย. จำนวน 6,500 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
2 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Link สำรอง) ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
2 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Link หลัก) ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
2 พ.ค. 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ บสย.ผ่านเว็บไซต์ Google : Google Adwords ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 2 - 9 พ.ค. 2561
4 พ.ค. 2561 4 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561
- -
2 พ.ค. 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ บสย.ผ่าน Social Media : Facebook Native ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 2 - 9 พ.ค. 2561
4 พ.ค. 2561 4 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561
- -
2 พ.ค. 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ 25 ปี บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 2 - 9 พ.ค. 2561
4 พ.ค. 2561 4 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561
- -
2 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจ ความภักดี และความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ บสย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD