การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
29 มิ.ย 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ SMS Package (SmartComm SMS Volume Pack) จำนวน 300,000 ข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
29 มิ.ย 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
26 มิ.ย 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษา McAfee M-2950 (IPS) และ Iron port S380 Web Gateway (Proxy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 26 มิ.ย - 3 ก.ค. 2561
28 มิ.ย 2561 28 มิ.ย 2561 4 ก.ค. 2561
- 5 ก.ค. 2561
21 มิ.ย 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
20 มิ.ย 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบค่าธรรมเนียมและการออกใบเสร็จรับเงิน (Payment Statement Mapping and Issuing Receipt) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
20 มิ.ย 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบริการบำรุงรักษา McAfee M-2950 (IPS) และ Iron port S380 Web Gateway (Proxy) ประกาศราคากลาง - - - - - -
20 มิ.ย 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างบริการบำรุงรักษา McAfee M-2950 (IPS) และ Iron port S380 Web Gateway (Proxy) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
14 มิ.ย 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง การปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD