การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
6 มิ.ย 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - -
5 มิ.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อบริการบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล Symantec Backup Exec ระยะเวลา 1 ปี ประกาศราคากลาง - - - -
5 มิ.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ระยะเวลา 1 ปี ประกาศราคากลาง - - - -
19 พ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตผ้ากันเปื้อน บสย. สีน้ำเงิน พร้อมสกรีนโลโก้ จำนวน 3,000 ผืน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
19 พ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
18 พ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 24 เดือน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
18 พ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเผยแพร่ บสย. ผ่าน Social Media : Facebook ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
16 พ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ APPLE IPAD PRO 9.7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD