การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
17 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างบริการวงจรเครือข่ายความเร็วสูง (Leased Line/MPLS) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
17 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 5,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - - - -
16 ม.ค. 2561 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้งปีงบประมาณ 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
12 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง การจัดจ้างออกแบบติดตั้งและ รื้อถอนบูธ งาน Asia Digital Expo 2018 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - - - -
11 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโร ประกาศราคากลาง - - - - - -
11 ม.ค. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโร ประกาศร่าง TOR - - - - - -
9 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง การจัดจ้างผลิตซองหน้าต่างเบอร์ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - - - -
9 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบริการวงจรเครือข่ายความเร็วสูง (Leased Line/MPLS) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD