การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
15 พ.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประกาศราคากลาง - - - -
15 พ.ค. 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประกาศเชิญชวน 15 - 17 พ.ค. 2560
- 18 พ.ค. 2560
-
9 พ.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อ APPLE IPAD PRO 9.7 ประกาศราคากลาง - - - -
9 พ.ค. 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การจัดซื้อ APPLE IPAD PRO 9.7 ประกาศเชิญชวน 9 - 12 พ.ค. 2560
- 15 พ.ค. 2560
-
8 พ.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงานสาขาเชียงใหม่ ระยะเวลา 3 ปี ประกาศราคากลาง - - - -
8 พ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - -
4 พ.ค. 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 24 เดือน ประกาศเชิญชวน 4 - 9 พ.ค. 2560
- 11 - 12 พ.ค. 2560
-
3 พ.ค. 2560 ยกเลิกประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อสื่อ Online เว็บไซต์เดลินิวส์ ประกาศราคากลาง - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD