การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
15 พ.ย. 2560 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ประจำส่วนกลาง สำนักงานใหญ่ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน 15 - 22 พ.ย. 2560
- - 23 พ.ย. 2560
- 24 พ.ย. 2560
13 พ.ย. 2560 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 5 อื่นๆ - - - - - -
13 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการและระบบสารสนเทศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง(Early Warning System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
10 พ.ย. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างผลิตชุดของขวัญปีใหม่ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - - - -
10 พ.ย. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาระบบติดตามหนี้และการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ ประกาศราคากลาง - - - - - -
10 พ.ย. 2560 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาระบบติดตามหนี้และการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ ประกาศร่าง TOR - - - - - -
9 พ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างผลิตเสื้อโปโล บสย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
9 พ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ SAN Switch IBM 249824Eโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD