การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
24 เม.ย 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานสาขา 10 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 24 เม.ย - 2 พ.ค. 2561
26 เม.ย 2561 27 เม.ย 2561 3 พ.ค. 2561
- 4 พ.ค. 2561
24 เม.ย 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 24 เม.ย - 2 พ.ค. 2561
26 เม.ย 2561 27 เม.ย 2561 3 พ.ค. 2561
- 4 พ.ค. 2561
18 เม.ย 2561 ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป ประกาศราคากลาง - - - - - -
18 เม.ย 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป ประกาศร่าง TOR - - - - - -
18 เม.ย 2561 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน - - - - - -
17 เม.ย 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 18 (Money Expo 2018) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
11 เม.ย 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโปรแกรมตรวจสอบและบริหารจัดการช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Vulnerability Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 11 - 20 เม.ย 2561
17 เม.ย 2561 17 เม.ย 2561 23 เม.ย 2561
- 24 เม.ย 2561
10 เม.ย 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานสาขา 10 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD