การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
24 มี.ค 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเทป LTO6 พร้อม Bar Code Labels จำนวน 200 ม้วน และเทปสำหรับล้างหัวเทป (Cleaning) พร้อม Bar Code Labels จำนวน 10 ม้วน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
24 มี.ค 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ Harddisk สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสำรอง จำนวน 6 ลูก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
24 มี.ค 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่อขยายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Storage Expansion) จำนวน 2 เครื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
24 มี.ค 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อ Software License ที่ใช้กับระบบค้ำประกันสินเชื่อ (Magic) จำนวน 150 Licenses ประกาศราคากลาง - - - -
23 มี.ค 2560 ยกเลิกประการเชิญชวนโครงการ การจัดจ้างพัฒนาระบบการวัดวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง จำนวน 1 ระบบ ประกาศเชิญชวน - - - -
23 มี.ค 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Link สำรอง) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 – 15 มิถุนายน 2561 ประกาศราคากลาง - - - -
23 มี.ค 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Link หลัก) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 ประกาศราคากลาง - - - -
22 มี.ค 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานใหญ่ บสย. และสำนักงานสาขา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD