การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
31 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดจ้างเหมาทำความสะอาดประจำสำนักงานใหญ่ บสย. จำนวน 3 คน ระยะเวลา 1 ปี อื่นๆ - - - -
29 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อ License Microsoft Office Standard จำนวน 100 License อื่นๆ - - - -
28 ส.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการเช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - -
28 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างออกแบบและผลิตไดอารี่ ปี 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
28 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดำเนินการจัดซื้อบริการบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Firewall Juniper SSG-550 จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี อื่นๆ - - - -
28 ส.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 (ฉบับที่ 1) อื่นๆ - - - -
22 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดจ้างการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อื่นๆ - - - -
21 ส.ค. 2560 ประกาศเชิญชวนสืบราคา โครงการ การจัดซื้อบริการบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Firewall Juniper SSG-550 จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี ประกาศเชิญชวน 21 - 24 ส.ค. 2560
- 24 - 25 ส.ค. 2560
-
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD