การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
16 มี.ค 2561 ยกเลิกประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานสาขาเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 13 เดือน ประกาศราคากลาง - - - - - -
16 มี.ค 2561 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 18 (Money Expo 2018) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
14 มี.ค 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วง Switch จำนวน 22 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
7 มี.ค 2561 ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วง Switch จำนวน 22 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - - - -
7 มี.ค 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโร จำนวน 68,150 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
7 มี.ค 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
7 มี.ค 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
27 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างออกแบบและจัดทำอาร์ตเวิร์ค รายงานประจำปี 2560 พร้อมผลิตในรูปแบบซีดี จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD