เรื่องน่ารู้ SME

สินเชื่อโครงการรัฐบุกเพิ่มสภาพคล่อง SMEs ไทย


เหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะจบปี 2559 พร้อมกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่เริ่มกระเตื้องขึ้นตามลำดับ ขณะที่ภาครัฐพยายามออกนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย การลงทุนของผู้บริโภค โดยเฉพาะบรรดาผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ ไปจนถึงรายเล็ก รายน้อย หรือ SMEs เพื่อให้เกิดการกู้เงินในระบบ สร้างกาหมุนเวียนเงินในเศรษฐกิจไทย
           
ไม่ต้องแปลกใจถ้าขณะนี้ จะมีข่าวสารของ “สินเชื่อโครงการรัฐ” ดอกเบี้ยต่ำ ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง โมเดลคือ สถาบันการเงินปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ โดยมี บสย. ให้การช่วยเหลือผ่านการค้ำประกันฯ เพื่อสามารถช่วยผู้ประกอบการ SMEs ที่ขาดหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากที่สุด ไล่เรียงกันตั้งแต่

สินเชื่อ Soft Loan ระยะที่ 3  ดอกเบี้ยต่ำ 4% ซึ่งที่ประขุม ครม. อนุมัติเมื่อปลาย มิ.ย. โดยให้ธนาคารออมสิน ปล่อยเงินกู้ อีก 3 หมื่นล้าน ผ่าน 18 สถาบันการเงิน ให้ SMEs เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยผู้ประกอบการได้ 2,000 ราย โดยมีการลงนาม MOU ระหว่างออมสิน กับธนาคารต่างๆ ไปเมื่อ 19 ก.ค. ที่ผ่านมา และเริ่มดำเนินการปล่อยสินเชื่อแล้ว โดยสามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้

สินเชื่อประชารัฐ เพื่อประชาชน โดยธนาคารออมสิน ซึ่งที่ประชุม ครม. อนุมัติเมื่อวันที่ 2 ส.ค. ที่ผ่านมา เพื่อช่วยผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย ครอบคลุมกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ กลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือผู้รับจ้างให้บริการทั่วไป สามารถขอสินเชื่อมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ โดยปีแรกไม่คิดดอกเบี้ย และให้เวลาชำระเงินกู้ 5 ปี  ซึ่งสินเชื่อตัวนี้ บสย. เข้าไปช่วยค้ำประกันให้กับกลุ่มรายย่อยแบบเต็มที่ ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยของ บสย. โดยขณะนี้ ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปติดต่อขอสินเชื่อกับออมสินได้แล้ว

สุดท้ายคือ “สินเชื่อประชารัฐเพื่อ SMEs” สร้างสรรค์โดย กระทรวงการคลัง และสมาคมธนาคารไทย ในวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ต่อรายไม่เกิน 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ 4% ในช่วง 2 ปีแรก ระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี มีธนาคารเข้าร่วม 15 แห่ง ทั้งสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ บสย. ค้ำประกันเช่นกัน เตรียมเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.นี้

ทั้งหมดคือ ความพยายามของภาครัฐ และเอกชน ที่ผนึกกำลังกัน อัดฉีดเงินทุนเข้าไปเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และให้เรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ใช่อุปสรรคของ SMEs ไทยในยุคนี้อีกต่อไป 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้