เรื่องน่ารู้ SME

รู้จัก ACSIC "สมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย" เพื่อ SMEs


สมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือเรียกสั้นๆ ว่า ACSIC (Asian Credit Supplementation Institution Confederation) หลายคนอาจยังไม่คุ้นหู แต่จริงๆ แล้วสถาบันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่รายกลาง รายเล็ก ไปจนถึงรายย่อย ซึ่งแต่ละสถาบันต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงในการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ และส่งเสริม SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
       
แน่นอนว่า "การค้ำประกันสินเชื่อ" ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วทั่วโลกมานานหลายทศวรรษ จนถึงวันนี้ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็นกลไกลสำคัญที่ทำช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ของแต่ละประเทศสามารถเติบโตอย่างเข้มแข็ง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้แข็งแกรงขึ้น ซึ่งในส่วนของไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รัฐวิสาหกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง สถาบันค้ำประกันสินเชื่อหนึ่งเดียวในประเทศไทย ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ ACSIC ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 15 สถาบัน จาก 11 ประเทศ ซึ่งมีการจัดประชุมขึ้นทุกปี โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี

ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้ำประกันระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับ SMEs ในประเทศของภูมิภาคเอเชีย เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ เสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกที่เป็นสถาบันประกันสินเชื่อทั้ง 11 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ โมเดลการค้ำประกันสินเชื่อของแต่ละประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกัน เพื่อนำความรู้ต่างๆ มาพัฒนาการช่วยเหลือ SMEs ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สำหรับปีนี้เป็นคราวของประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ การประชุม ACSIC ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศสมาชิก ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เนปาล ศรีลังกา อินเดีย มองโกเลีย ตอบรับเข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน
       
จากการประชุม ACSIC ในปีที่ผ่านๆ มา พบว่าได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิก ร่วมงานอย่างคับคั่ง และปีนี้ในฐานะเจ้าภาพ บสย. เชื่อว่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการค้ำประกันสินเชื่อในประเทศไทย โดยจะใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ บทบาทของ บสย. ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกต่อสาธารณชน ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของ บสย. ในฐานะหน่วยงานรัฐฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน โดยมี บสย.เป็นกลไกสำคัญ
       
พร้อมตอกย้ำว่า "การค้ำประกันสินเชื่อ" เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่สามารถช่วย SMEs ให้เติบโตได้อย่างแท้จริง

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้