เรื่องน่ารู้ SME

“ค้ำประกันสินเชื่อ” กลไกเพิ่มความเข้มแข็ง SMEs


การค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งเป็นกลไกเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น และถือเป็นสิ่งที่ภาครัฐ ประเทศต่างๆ นำมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศ ซึ่งถือเป็นฐานรากที่สำคัญมีความเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็งตามไปด้วย
       
แม้โมเดลการค้ำประกันสินเชื่อในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันไป ตามเงื่อนไขของสภาพเศรษฐกิจ ไลฟ์สไตล์คนเป็นของเจ้าของธุรกิจ ตลอดจน การเมือง และสภาพสังคม แต่หัวใจสำคัญคือ การทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ลดการกู้เงินนอกระบบ ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ด้วยตนเอง 
 
ด้วยความแตกต่างกันในเรื่องโมเดลการค้ำประกันนี้เอง นำมาสู่การรวมตัวกันจัดตั้งสมาพันธ์ขึ้น ในชื่อ ACSIC (Asian Credit Supplementation Institution Confederation) หรือในชื่อภาษาไทยว่า "สมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย" ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกปี และในปีนี้เป็นครั้งที่ 29 ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทย โดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้นำจาก10 ชาติสมาชิก 120 ผู้นำสถาบันค้ำประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เนปาล ศรีลังกา อินเดีย มองโกเลีย เข้าร่วมประชุม
       
ธีมหลักของการสัมมนามีความน่าสนใจอย่างยิ่งในหัวข้อ Credit Supplementation:The challenges of creating value for entrepreneurs หรือ “บทบาทการค้ำประกันสินเชื่อ เป็นความท้าทาย ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs” ซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะการค้ำประกันสินเชื่อในระหว่างชาติสมาชิก
       
ขณะเดียวกัน บสย.จะใช้โอกาสนี้ ในการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ บทบาทด้านการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ในฐานะหน่วยงานรัฐบาล ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทย ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น
       
นอกจากนี้ บรรดาชาติสมาชิก ยังได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้ำประกันสินเชื่อ ใน 4 ประเด็น ได้แก่
       
1. “การพัฒนาเรื่องการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับเศรษฐกิจ” ( Developing credit supplementation for the “new normal” economy ) โดยตัวแทนจาก เกาหลีใต้ และ ฟิลิปปินส์ 
       
2. “ประเทศที่ต้องการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEs กลุ่ม Start-up สตาร์ทอัพ ให้ประสบความสำเร็จ จะต้องมีความเข้าใจอย่างไร” ( Understanding successful start-ups in Asia) โดย Japan Finance Corporation (JFC, Japan) 
       
3.”การให้สินเชื่อผู้ประกอบการรายจิ๋ว” ( Micro lending) โดยตัวแทนจาก อินเดีย และ อินโดนิเซีย
       
4. “การค้ำประกันข้ามประเทศ” (Cross Border Guarantee- An ACSIC Synergy) โดยตัวแทนจากมาเลเซีย
 
ภายในงาน ยังได้รับเกียรติจาก นายโฮเซ่ เฟอร์นาโด ประธาน สมาพันธ์ European Association of Mutual Guarantee Societies (AECM) มาร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ เครือข่ายการค้ำประกันในรูปแบบของ Global Network ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นครั้งแรกของการค้ำประกันสินเชื่อในภาคพื้นยุโรป
       
แน่นอนว่า ความรู้ที่น่าสนใจทั้งหมดนี้ เตรียมได้รับการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานสมาชิก ในงานประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน หรืออีกประมาณ 1 เดือนครึ่ง ซึ่งจะเต็มไปด้วยองค์ความรู้ และโนฮาวใหม่ๆ เพื่อนำมาสู่การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศไทย ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้