เรื่องน่ารู้ SME

เตรียมพบ “นวัตกรรม” ค้ำประกันสินเชื่อ ในงานประชุม ACSIC


ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประชุม สมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Credit Supplementation Institution Confederation) หรือเรียกโดยย่อว่า ACSIC ครั้งที่ 29 ที่ประเทศไทย โดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพ โดยผู้นำและสมาชิกจาก 11 ประเทศสมาชิก 15 สถาบันค้ำประกันสินเชื่อในเอเชีย จะเข้ามาร่วมประชุม หารือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการค้ำประกันใหม่ๆ ตลอดจนความสำเร็จที่เป็นกรณีศึกษา เพื่อทำให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
       
ความน่าสนใจของ ACSIC ครั้งนี้ มี theme ของการประชุมที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ “Credit Supplementation: The challenges of creating value for entrepreneurs” หรือ บทบาทการค้ำประกันสินเชื่อเป็นความท้าทายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นโจทย์อันท้าทายของทุกสถาบันค้ำประกันสินเชื่อ รวมถึง บสย. ว่า จะสามารถช่วยและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความแข็งแกร่ง แข่งขัน และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
       
แน่นอนว่า เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว บทบาทการค้ำประกันสินเชื่อ จะไม่ใช่แค่การเข้าไปช่วยเหลือ SMEs เพียงในมิติด้าน “การเงิน” เท่านั้น แต่หมายถึงในทุกๆ มิติ เพื่อสามารถ “สร้างมูลค่าเพิ่ม” ให้กับ SMEs ได้อย่างแท้จริง 

ที่น่าสนใจคือ บนเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้จากบรรดาผู้นำของประเทศต่างๆ ในครั้งนี้ ซึ่งแต่ละหัวข้อต่างเป็น ”นวัตกรรม” เกี่ยวกับการค้ำประกันสินเชื่อในการช่วยเหลือ SMEs ประกอบด้วย 1. การค้ำประกันสินเชื่อในมิติของเศรษฐกิจ New Normal 2. ความสำเร็จของผู้ประกอบการ Start-ups ในภูมิภาคเอเชีย - มุมมองของประเทศญี่ปุ่น 3. การให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อย - ประสบการณ์จากอินเดียและอินโดนีเซีย (Micro Lending) และ 4. เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกในหัวข้อ “การสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย” โดยประเทศมาเลเซีย ไต้หวันและประเทศไทย 
       
ถือเป็นโอกาสดี โดย บสย. จะมีโอกาสแชร์ประสบการณ์ ความสำเร็จจากโครงการ Portfolio Guarantee Scheme หรือที่รู้จักกันดีว่า PGS ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 (PGS5) และขณะนี้ บสย. อยู่ระหว่างขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง สำหรับวงเงินใหม่สำหรับ PGS6
       
ต้องบอกว่า PGS ถือเป็นนวัตกรรมการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ที่ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนสถาบันค้ำประกันสินเชื่อรายไหนในโลก ที่สำคัญสุดคือ ทำให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของ บสย. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนการค้ำประกันสินเชื่อมาเป็นพอร์ตของแต่ละธนาคาร ประโยชน์คือ ทำให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย รวดเร็ว และมีต้นทุนต่ำ ค้ำประกันง่าย ไม่ยุ่งยาก และทำให้สถาบันการเงินเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการปล่อยสินเชื่อ เพราะสามารถช่วยลดความเสี่ยงให้กับธนาคารได้ 

งานนี้ยังได้รับเกียรติจากภาครัฐ โดย “วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการเปิดงาน และมีปลัดกระทรวงการคลัง “สมชัย สัจจพงษ์” ที่จะมาปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับ มาตรการที่รัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ SMEs สะท้อนสิ่งที่เห็นชัดเจนคือ การช่วยเหลือ SMEs ที่ถูกยกให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ของรัฐบาลชุดนี้
       
ประโยชน์ที่ บสย. จะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพ และผลจากการประชุม ACSIC ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะทำให้เกิด “นวัตกรรม” การค้ำประกันสินเชื่อ องค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงประสบการณ์จากประเทศอื่นๆ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาการค้ำประกันสินเชื่อในไทยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการคนไทย 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้