งานวิจัย-ผลสำรวจ

ปลดล็อก SMEs ไทย ปรับตัวอย่างไรให้เติบโต


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำแบบสำรวจ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และการปรับตัวของผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนกว่า 2,400 รายทั่วประเทศ ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน และสนับสนุน SMEs ให้เป็นฐานที่มั่นคงของเศรษฐกิจไทย

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้