เรื่องน่ารู้ SME

แผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2564)


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้กำหนดนโยบายด้านการชำระเงิน ได้ผลักดันให้ระบบการชำระเงินของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย มาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการผ่านแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงินที่มีการจัดทำมาแล้ว 3 ฉบับ เพื่อให้การพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศในระยะต่อไปมีความต่อเนื่อง จากแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงินฉบับก่อนหน้า และแผนยุทธศาสตร์ของประเทศที่สำคัญ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment Master Plan1 รวมถึงเพื่อให้ระบบการชำระเงินของไทยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความมั่นคงปลอดภัยได้มาตรฐานสากล และมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ประเทศไทย ก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ธปท. จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน ฉบับที่ 4 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง การพัฒนาระบบการชำระเงินของไทยระหว่างปี 2562 – 2564 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้