ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ชวนอ่านออนไลน์ “ จุลสารมองโลกแข่งขัน ฉบับที่61 ”


ชวนอ่านออนไลน์  “ จุลสารมองโลกแข่งขัน ฉบับที่61 ” ชวนอ่านออนไลน์  “ จุลสารมองโลกแข่งขัน ฉบับที่61 ”
ท่ามกลางการแข่งขันในโลกของการประกอบธุรกิจ การมีกฏเกณฑ์บังคับใช้ร่วมกันนั้นถือเป็นสิ่งจำเป็น
ที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้กติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องเรียนรู้
และระมัดระวังไม่ให้การประกอบธุรกิจของตนนั้นเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า...
 
จุลสารมองโลกแข่งขัน ฉบับที่61 เรื่อง “ เปิดคำวินิจฉัย กขค. กรณีการห้ามขายสินค้าของคู่แข่งในตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ” โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
กดอ่านเลย >> https://otcc.or.th/ebook/2020/06/17/61-ebook/  

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้