ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ชวนอ่านออนไลน์ “ จุลสารมองโลกแข่งขัน ฉบับที่60 ”


ชวนอ่านออนไลน์ “ จุลสารมองโลกแข่งขัน ฉบับที่60 ” ชวนอ่านออนไลน์ “ จุลสารมองโลกแข่งขัน ฉบับที่60 ”
ธุรกิจให้บริการส่งอาหารซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงเวลานี้ อาจทำให้ผู้ประกอบธุรกิจบางรายดำเนินกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจที่อาจขัดต่อกฏหมายการแข่งขันทางการค้า และอาจจะส่งผลกระทบทั้งต่อร้านค้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ และลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค...”
 
จุลสารมองโลกแข่งขัน ฉบับที่60 เรื่อง “เปิดพฤติกรรมการแข่งขันในธุรกิจให้บริการส่งอาหารที่อาจผิดกฏหมายการแข่งขันทางการค้า ” โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
กดอ่านเลย >> https://otcc.or.th/ebook/2020/06/01/60-ebook/

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้