ร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย


ร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย


แบบฟอร์มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ พ.ร.บ. บสย.กฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง โดยความคิดเห็นของท่าน
จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และการช่วยเหลือ SMEs ของ บสย.

 

คลิกเพื่อร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย >> Link

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

 

ข้อมูลประกอบการประเมิน

พรบ. บสย.

กฏกระทรวง

ประกาศกระทรวง

ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้