ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

E-Poster "มาเรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยของเรากันเถอะ"


E-Poster  E-Poster

โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"
จัดทำโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๕ ปี แห่งการพระราชทานธงชาติไทย

ผ่าน E-Poster  "มาเรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยของเรากันเถอะ" ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ การชัก การประดับ และการแสดง ธงชาติไทยอย่างถูกวิธี เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการใช้ธงชาติที่สุ่มเสี่ยงต่อความผิดตามบทลงโทษที่ระบุไว้ในหมวด ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒
 


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้