เรื่องน่ารู้ SME

เว็บไซต์ เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ... คลิกเลยครับ


 

เปิดศักราชปี 2559 ผมมิสเตอร์ บสย. กลับมาพบกับผู้อ่านอีกครั้ง โดยยังมีข่าวสาร สาระ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำมาฝากผู้ประกอบการ SMEs เป็นประจำเช่นเคย 

เริ่มต้นปีนี้ กับการอัพเดท แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทุกคน เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SMEs โดยเฉพาะมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับ SMEs โดยยกให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ด้วยตระหนักดีว่า ความเข้มแข็งและการเติบโตของธุรกิจ SMEs คือฐานรากที่สำคัญของการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ

สำหรับ “แหล่งข้อมูล” ที่จะเป็นที่พึ่งให้กับ SMEs ในปี 2559 มี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.  หน่วยงานนี้มีภารกิจหลักคือ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกๆ ด้าน  โดยปัจจุบันมี “ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร” หรือ SME One-Stop Service Center : OSS คอยให้บริการ SMEs อย่างครบวงจร ทั้งด้านการเริ่มต้นธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ การเทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านการค้า การตลาด และการส่งออก  เรียกว่าเป็นแหล่งข้อมูลชั้นเลิศเลยละครับ คลิกได้เลยที่ www.sme.go.th

นอกจาก สสว. ที่เป็นหน่วยงานศูนย์รวมแล้ว อีกกลุ่มงานสำคัญที่ถือเป็น “หัวใจ” ของการเติบโตของธุรกิจ SMEs  คือ ด้านแหล่งเงินทุน ซึ่งขับเคลื่อนผ่านสถาบันการเงินต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐ ที่ทำหน้าที่หลักเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งปัจจุบันมี ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในด้านเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs สำหรับการขยายกิจการ หรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสินเชี่อดอกเบี้ยต่ำ “ซอฟท์โลน” วงเงิน 1 แสนล้านบาท ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ผลจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเมื่อช่วงปลายปี 2558 และยังอนุมัติขยายเพิ่มวงเงินโครงการซอฟท์โลน อีก 5 หมื่นล้านบาท เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกอบการSMEs อีกด้วย สามารถคลิกเพื่อเช็คข้อมูลได้ที่www.gsb.or.th และที่ www.smebank.co.th

นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุน ผู้ประกอบการ SMEs ในการยื่นขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงิน ยังสามารถใช้บริการค้ำประกันของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS5 ปรับปรุงใหม่ ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ปีแรก รวม 4%  ซึ่งช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถคลิกหาข้อมูลได้ที่ www.tcg.or.th

นอกจากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแล้ว  ยังมีอีกหลายหน่วยงานทำหน้าที่ ให้การอบรม และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในด้านต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนหลัก ซึ่งล่าสุดได้ทำการยกเครื่องศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (BOC: BUSINESS OPPORTUNITY CENTER) จากเดิมที่เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เริ่มต้นธุรกิจ เปลี่ยนเป็นการให้บริการเอสเอ็มอีที่ครบวงจรมากขึ้น ซึ่งเตรียมเปิดตัวภายในปี 2559

ส่วนภาคเอกชน ยังเป็น 3 หน่วยงานที่มีการรวมตัวกันเป็น คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ที่คอยช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในด้านต่างๆ  พร้อมเป็นตัวแทนภาคเอกชนในการเสนอข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาล

ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน กำลังขับเคลื่อนโครงการต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อสร้าง SMEs ไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเศรษฐกิจไทยที่เข็มแข็งในอนาคต และเช่นเดิม บสย. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญคือการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ยินดีให้คำปรึกษาด้านการขอสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อ ค้นหาความต้องการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและข้อมูลจากหน่วยงานต่างที่กำลังขับเคลื่อนส่งผ่านความช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEs ได้เลยครับ .....สวัสดีครับ

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้