เรื่องน่ารู้ SME

“SMEs มารู้จักระบบ บัญชีเล่มเดียว กันครับ”


 

สวัสดีครับ มิสเตอร์ บสย.กลับมาพบกับผู้อ่านอีกครั้ง ถึงตอนนี้ก็ผ่านไป 1 เดือนแล้วสำหรับปี 2559 ซึ่งยังคงมีมาตรการต่างๆ ของภาครัฐออกมาสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่อง

ที่ชัดเจนคือ การออกพระราชกําหนด “ยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558” มาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เพื่อเป็นการนิรโทษกรรมให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้านภาษีอากร หรือที่เรียกกันสั้นๆ ง่ายๆ ว่า “นิรโทษกรรม” โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีการหลบเลี่ยงภาษีในอนาคต หากพบว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้น ข้อยกเว้นดังกล่าวก็จะหมดไป

กฎหมายฉบับนี้ เพื่อตอบสนองมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่รัฐบาลประกาศเดินหน้ามาตรการปฏิรูปภาษี ในโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ระบบภาษี

ผมเล่าให้ฟังง่ายๆ อย่างนี้ครับ สาระสำคัญของมาตรการ “บัญชีเล่มเดียว” หากผู้ประกอบการ SMEs ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท มาขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากรตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559  โดยแจ้งกับกรมสรรพากรว่า ต่อไปนี้จะทำบัญชีที่แสดงรายได้และงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว) กรมสรรพากรจะไม่ตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ซึ่งเมื่ออ่านถึงตรงนี้ ท่านสามารถคลิกไปที่ กรมสรรพากร ได้เลยครับhttps://edss.sys.rd.go.th/sme/index.jsp

เอาละครับ ผมว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี ของท่านนะครับ ถือเป็นการ “เริ่มต้นกันใหม่”  ด้วยแรงจูงใจที่ไม่เคยมีมาก่อน สำหรับผู้ประกอบการ SMEs  

ผมว่าวิธีนี้  ตอบโจทย์ SMEs ครับ เพราะจะช่วยขจัดความกังวง เกี่ยวกับการเสียภาษี (แพงๆ) แถมยังสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ได้ด้วย แถมยังตอบโจทย์รัฐ โดยหาวิธีการที่นุ่มนวลและค่อยเป็นค่อยไป ในการเชิญชวนผู้ประกอบการSMEs เข้าระยย

“เป้าหมายของภาครัฐคือ ต้องการให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นนิติบุคคล อาทิ ห้างหุ้นส่วน ฯลฯ เข้ามาสู่ระบบภาษีได้ทั้งหมด เพื่อให้มีการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง ซึ่งถือเป็นการปฏิรูประบบภาษีครั้งใหญ่”

ส่วนประโยชน์ที่ผู้ประกอบการSMEs จะได้รับมีเยอะเลยครับ

ผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท/ปี จะได้รับการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยปีแรกไม่ต้องเสียภาษี และปีที่ 2 เสียภาษีเพียง 10%  

ขณะที่กรมสรรพากร ก็เตรียมรับสำหรับมาตรการจัดทำบัญชีเล่มเดียว ซึ่งเริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน เช่น จัดทำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เปิดให้ผู้ประกอบการSMEs ดาวน์โหลดฟรีผ่านเว็บไซต์กรมสรพากร   ออกประกาศกรมสรรพากร อาทิ ให้นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อคอมพิวเตอร์มาหักภาษีได้ 2 เท่าของเงินที่จ่ายไปจริง หรือจ้างนักศึกษาทำบัญชี ค่าใช้จ่ายส่วนนี้หักภาษีได้ 2 เท่า นอกจากนี้ ยังเตรียมผู้สอนการทำบัญชีไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ SMEs อีกทางหนึ่ง

ขณะนี้ ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกำลังขะมักเขม้น ทั้งกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่กำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ จะกำหนดระเบียบ บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องนำเอกสารทางบัญชีหรืองบการเงินที่บริษัทยื่นต่อกรมสรรพากร มาใช้ประกอบการขออนุมัติสินเชื่อและการทำธุรกรรมทางการเงิน เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

 “ในอนาคตทางภาครัฐจะยึดถือบัญชีที่ผู้ประกอบการ SMEs ยื่นกับกรมสรรพากรเป็นเอกสารประกอบในการขออนุมัติสินเชื่อและขอลดหย่อนภาษี” 

 เห็นประโยชน์อย่างนี้แล้ว ผู้ประกอบการ SMEs มาเข้าสู่ระบบกันเถอะครับ !

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้