เรื่องน่ารู้ SME

รัฐปลดล็อก บสย. ค้ำเงินกู้ ไม่จำกัดแค่แบงก์


คลินิกค้ำประกันฉบับนี้ ผมมิสเตอร์ บสย. มีความเคลื่อนไหว และข่าวสารดีๆ มาฝากกันอีกเช่นเคยครับ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องการแหล่งเงินทุนขยายธุรกิจ แต่ขาดหลักประกัน หรือทรัพย์ประกันไม่เพียงพอ

ที่น่าติดตามอย่างยิ่งคือ การประชุมคระรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ได้เห็นชอบให้แก้ไข พ.ร.บ.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พ.ศ.2534 เพิ่มบทบาทให้ บสย.สามารถค้ำประกันสินเชื่อจากแหล่งอื่นๆ มาทำธุรกิจ เช่น กู้เงินจากบริษัทไฟแนนซ์ และสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ  อาทิ นอนแบงก์ ลิสซิ่ง และแฟคตอริ่ง เป็นต้น  อีกทั้งขยายประเภทสินเชื่อที่ให้การค้ำประกันครอบคลุมถึงสัญญาเช่าซื้อได้อีกด้วย เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น จากเดิมกำหนดให้ค้ำประกันเฉพาะสินเชื่อจากสถาบันการเงินประเภทธนาคารเท่านั้น

แน่นอนว่า การเปิดช่องให้ บสย. มีขอบข่ายการทำงานที่กว้างขึ้น สามารถค้ำประกันทุกอย่างที่เรียกว่าสินเชื่อ ทั้งจากไฟแนนซ์ หรือเงินกู้อื่นๆ เช่น สัญญาเช่าซื้อของ SMEs  นอกจากธนาคาร จะทำให้การทำงานของ บสย. ในการช่วย SMEs มีความครอบคลุมและครบวงจรมากขึ้น

แม้จะเพียง “ขั้นแรก” เนื่องจากยังมีอีกหลายขั้นตอนกว่ากฎหมายที่แก้ไขนี้จะคลอดออกมาบังคับใช้กันได้ แต่ก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs  ที่จะช่วย “ปลดล็อก” การเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ทำให้ SMEs มีแหล่งเงินทุน และประเภทสินเชื่อที่หลากหลายมากกว่าเดิม

สิ่งหนึ่งต้องยอมรับว่าในความเป็นจริง แม้จะมีมาตรการภาครัฐและการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการอีกเป็นจำนวนมาก ที่ไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ในระบบธนาคาร ซึ่งค่อนข้างมีความเข้มงวดในการปล่อยกู้ ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมาก หันไปใช้บริการหนี้นอกระบบแทน การเพิ่มแหล่งเงินอื่นๆ ที่จะช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนจึงเป็นสิ่งจำเป็น ส่วนความคืบหน้าของการแก้ไขกฎหมายตัวนี้ว่าจะเริ่มบังคับใช้ได้เมื่อไรนั้น ผมมิสเตอร์ บสย. จะทำหน้าที่นำข่าวคราวมาแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ นะครับ

อีกกลุ่มที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือ  “นาโนไฟแนนซ์”  ซึ่งการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ จะทำให้ บสย. สามารถเข้าไปค้ำประกันสินเชื่อให้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ด้วย  ปัจจุบันในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว เริ่มมีเสียงจากผู้ประกอบการนาโนไฟแนนซ์หลายราย  ออกมาพูดถึงปัญหาหนี้เอ็นพีแอลที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้หลายรายไม่กล้าปล่อยกู้ เพราะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าจะสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยสูง รวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 36% ก็ตาม

และทำให้ยอดการปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ที่รัฐบาลตั้งใจว่าจะเป็นอีกกลไกที่เข้ามาช่วยปลดล็อก การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs ยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งการแก้ พ.ร.บ. บสย. ดังกล่าวจะทำให้ บสย.เข้ามาค้ำประกันสินเชื่อในส่วนตรงนี้ได้ครับ

ส่วนผู้ที่ต้องการคำปรึกษาด้านการขอสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อ เช่นเดิม บสย. ยังคงทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ SMEs โทรมาที่ call center 02-890-999 หรือในเว็บไซต์ www.tcg.or.th และเฟสบุ๊ก  www.facebook.com/tcg.or.th  บสย. พร้อมให้บริการเต็มที่ครับ               

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้