เรื่องน่ารู้ SME

กรุงไทย-กสิกร บูม SMEs “บัญชีเดียว”


สัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นข่าวดีของธุรกิจ SMEs กับการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 60 องค์กร ที่ผนึกกำลังกันในโครงการ “สานพลังประชารัฐ ส่งเสริม SMEs Start up & Social Enterprises” เพื่อเสริมศักยภาพ และความเข้มแข็งให้แก่ SMEs ไทย

นอกจากโครงการดังกล่าว สิ่งที่ภาครัฐกำลังผลักดันอย่างเข้มข้นขณะนี้ คือ มาตรการ “บัญชีชุดเดียว” ซึ่งก็คือการที่ผู้ประกอบการจดแจ้งการจัดทำบัญชี และงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการต่อกรมสรรพากร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 โดยสามารถเข้ามาลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-15 มีนาคมนี้

มาตรการดังกล่าวมีจุดประสงค์ชัดเจน คือ กระตุ้นให้ SMEs เข้าสู่ระบบ เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไทย โดยใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ มาจูงใจ โดยผู้จดแจ้งการใช้บัญชีชุดเดียว จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่เกิน 500 ล้านบาท

ส่วนบริษัทหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 และมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท รายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท หากเข้าร่วมโครงการ นอกจากไม่ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีกำไรในปี 2559 ส่วนในปี 2560 จะถูกเก็บเพียง 10% และที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงคือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 มีการกำหนดว่า การขอสินเชื่อผ่านธนาคารทุกแห่งผู้ประกอบการจะต้องให้บัญชีที่ยื่นแสดงกับกรมสรรพากรเท่านั้นในการประกอบการขอสินเชื่อ
นั่นเท่ากับว่าผู้ที่ไม่ได้จดแจ้งการใช้บัญชีชุดเดียว ก็จะกระทบต่อการยื่นขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินในอนาคต

ในระยะเวลาอีก 1 เดือนที่จะหมดเขตการเข้าแจ้งใช้บัญชีชุดเดียว จึงไม่ใช่เพียงภารกิจของภาครัฐ แต่รวมถึงหน่วยงานด้านบัญชี ตลอดจนสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีฐานผู้ประกอบการอยู่ในมือ มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสนองตอบนโยบายภาครัฐ โดยเดินสายจัดสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องนี้  

ที่กำลังขับเคลื่อนอย่างหนักขณะนี้เป็น 2 ธนาคารหลัก คือ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย โดยในส่วนของกสิกรไทย จะเริ่มสัมมนา “สัญจรทุกภาคทั่วไทย ครบทุกเรื่องภาษีบัญชีเดียว” ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์นี้ ต่อเนื่องไปจนถึง 29 กุมภาพันธ์ โดยร่วมกับกรมสรรพากร พร้อมที่ปรึกษาด้านภาษี บัญชี และระบบซอฟท์แวร์เพื่อ SME และพันธมิตรชั้นนำ

หนึ่งในนั้นมี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่พร้อมผนึกกำลังอย่างแข็งขันไปออกบูธ ให้ความรู้ และคำปรึกษาด้านการเงิน การขอสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อ แก่ผู้ประกอบการ SMEs

โดยสัมมนาแรกที่จะเริ่มในวันที่ 15 ก.พ. นี้ จัดที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ก่อนไปจบที่สุดท้ายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

เช่นเดียวกับธนาคารกรุงไทย ที่ลุยจัดสัมมนา “เตรียมความพร้อมให้ SME มีบัญชีเดียว” มาตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ ลากยาวไปจนถึง 29 กุมภาพันธ์นี้ กระจายไปยังทุกภาคของประเทศ แน่นอนว่างานดังกล่าวมี บสย. เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ร่วมออกบูธ ให้คำปรึกษาผู้ประกอบเช่นเดิม โดยเริ่มครั้งแรกไปแล้วที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ และครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี

(อ่านรายละเอียดมาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการSMEsได้ที่ลิงค์นี้ http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/sme/1std_040159edit.pdf)

ปัจจุบัน บสย.ยังมีโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS5 ปรับปรุงใหม่ วงเงิน 1 แสนล้านบาท ที่จะหมดเขตในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยขณะนี้ยังมีวงเงินเหลืออยู่ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท ที่จะสามารถช่วยค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการได้อีกจำนวนมาก

วันนี้ “มาตรการบัญชีชุดเดียว” กับ การช่วยเหลือ SMEs กลุ่ม Start up จึงเป็นวาระสำคัญที่ทุกฝ่ายกำลังผลักดัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้แข็งแกร่ง และแข่งขันได้ นั่นหมายถึงเศรษฐกิจประเทศ ที่จะเติบโตขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง  

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้