เรื่องน่ารู้ SME

SMEs ภาคขนส่งยิ้ม เดินเครื่อง “บางจากฟลีทการ์ด”


ด้วยจำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่มีอยู่กว่า 2.7 ล้านราย ทำให้ยังมีธุรกิจอีกหลายภาคส่วน ที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง ปัจจุบันจึงมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุดมากขึ้น

ล่าสุดเป็นคราวของกลุ่มธุรกิจภาคขนส่ง ซึ่งรวมถึงธุรกิจทั่วๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะ ที่มีภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนสำคัญ ปัจจุบันมีระบบหนึ่งที่เรียกว่า “บัตรฟลีทการ์ด” บัตรเครดิตสำหรับชำระค่าน้ำมันและค่าบริการอื่น ๆ ณ สถานีบริการน้ำมันค่ายต่างๆ ตอบโจทย์ตรงนี้  ซึ่งนอกจากจะสะดวก รวดเร็ว แล้ว ยังช่วยเจ้าของธุรกิจยังสามารถควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม สามารถบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดวงเงินเฉพาะบัตรแต่ละใบ หรืออาจกำหนดวงเงินการใช้จ่ายต่อครั้ง ต่อวัน และต่อเดือน

ความคืบหน้าล่าสุด หลังจากค่ายบางจากฯ, บสย. และธนาคารกรุงไทย ได้ผนึกกันเพื่อหนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการ “บางจากฟลีทการ์ด” ตั้งแต่ปลายปีก่อน ล่าสุดโครงการได้ขับเคลื่อน โดยธนาคารกรุงไทย ได้ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ โดยมี บสย.ค้ำประกัน ประเดิมรายแรกคือ บริษัท โอเอทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็น SMEs ภาคการขนส่ง หลังจากนี้ ทุกพันธมิตรจะร่วมกันผลักดัน และเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างเต็มที่  โดยคาดว่าจะสามารถข่วยผู้ประกอบการSMEs ภาคขนส่งเข้าถึงสินเชื่อได้กว่า 2,000 รายจากวงเงินรวม 1,000  ล้านบาท โดยปล่อยสินเชื่อรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท ในระยะเวลา 7 ปี

ที่สำคัญคือ ผู้ประกอบการที่ต้องการขอสินเชื่อโครงการนี้ ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน โดย บสย.จะเข้าไปช่วยค้ำประกันสินเชื่อให้เต็มวงเงิน  ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับวงเงินสินเชื่อบัตรฟลีทการ์ด ง่าย และ รวดเร็วยิ่งขึ้น เสริมสภาพคล่องธุรกิจ ข่าวดีที่ทำให้ SMEs ยิ้มได้มากกว่านั้นคือความพิเศษมากยิ่งขึ้นของโครงการนี้คือ ช่วยผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะปัจจุบันรัฐบาลเป็นผู้รับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทน SMEs 4 ปีรวม 4%  ส่วนที่เหลือบางจากฯ จะเป็นผู้รับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมให้ บสย. แทนผู้ประกอบการทั้งหมดตลอดโครงการ 7 ปี

ค่ายน้ำมัน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ถือเป็นภาคเอกชนไทยรายแรก ที่ประกาศโครงการความร่วมมือร่วมกับ บสย. ด้วยการจัดสรรงบประมาณของบางจาก เพื่อรับภาระการจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อร่วมกับรัฐบาลแทนผู้ประกอบการที่ขอสินเชื่อบัตรบางจากฟลีทการ์ด จากสถาบันการเงิน อีกหนึ่งตัวอย่างความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน เพื่อช่วยเหลือ SMEs และเป็นตัวอย่างของเอกชนรายใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับ SMEs ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตขึ้น  

ผู้ประกอบการ SMEs สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ แผนกธุรกิจบัตรน้ำมัน บางจากฯ โทร 0-2335-4522  สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศ  ธนาคารกรุงไทยทุก สาขา และที่ Call Center  บสย. 02-890-9999 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2559

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้