เรื่องน่ารู้ SME

พ่อค้า แม่ค้า รายย่อย เร่เข้ามา ออมสิน-ทิสโก้-ไทยเครดิตฯ พร้อมปล่อย “สินเชื่อ” แล้ว


ข่าวดีในรอบสัปดาห์นี้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เมื่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ 17 ธนาคาร ลงนามความร่วมมือในโครงการค้ำประกันเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งขณะนี้เริ่มเห็นการขับเคลื่อน และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว

สิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนนี้คือ มี 3 ธนาคารที่พร้อมในการปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย โดยมี บสย.ค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารทิสโก้ และธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ซึ่งจะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ตลาดสด แผงลอย ร้านขายของชำ ร้านตัดผม ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ เสริมสภาพคล่องธุรกิจ แก้ปัญหาการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ ที่มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราสูง ทำให้เกิดปัญหาหนี้ครัวเรือน อีกหนึ่งปัญหาเรื้อรังที่รัฐบาลเร่งแก้ไข

จากคำกล่าวของ ปลัดกระทรวงการคลัง “สมชัย สัจจพงษ์”  ซึ่งเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs) ระยะที่ 2 ระหว่าง บสย. และ 17 สถาบันการเงิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา ยังมีการขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อหนุนนโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย และประชาชน

อย่างไรก็ตาม คาดว่าตลอดระยะเวลาของโครงการกว่า 1 ปี 9 เดือน จะมีอีกหลายธนาคาร ที่พร้อมจะออกสินเชื่อเพื่อเข้ามาสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ทำให้ธุรกิจ SMEs ของไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น    

ต้องบอกว่า การค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญ ที่ช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น ด้วยปัญหาหลักของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ คือ การไม่มีหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอในการขอสินเชื่อธนาคาร จึงต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน   

วันนี้ผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อเพื่อรายย่อย สามารถเข้าไปติดต่อขอสินเชื่อที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย และธนาคารทิสโก้ ได้แล้ว ขณะที่ธนาคารออมสินอยู่ระหว่างทำกระบวนการภายใน และคาดว่าจะเริ่มปล่อยสินเชื่อได้ช่วงหลังสงกรานต์

เงื่อนไขของผู้ที่ขอสินเชื่อโครงการนี้ ไม่ยาก สำคัญต้องมีสถานที่ประกอบการที่แน่นอน ชัดเจน และมีเอกสารหลักฐานรับรองว่าประกอบธุรกิจ พร้อมมีการเดินบัญชีธนาคารไว้เบื้องต้น

ตลอดโครงการนี้ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยได้มากถึง 135,000 ราย เพิ่มจากโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ระยะที่ 1 ที่สามารถช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจำนวนถึง 49,600 ราย จากวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท

วันนี้ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย สามารถติดต่อสอบถามที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารทิสโก้ และธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ซึ่งพร้อมปล่อยสินเชื่อในเดือนเมษายนนี้ หรือ สอบถามผ่าน call center บสย. 02-890-9999

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้