เรื่องน่ารู้ SME

“พี่ช่วยน้อง” ภารกิจเติมความรู้ เพิ่มพลัง SMEs ไทย


ผู้ประกอบการ SMEs จะเข้มแข็งขึ้น นอกจากเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการผ่านกลไกลต่างๆ โดยความร่วมมือจากสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว อีกหัวใจสำคัญที่จะทำให้ SMEs ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนคือ “ความรู้” หรือโนฮาวในด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการเงิน การตลาด การขาย กฎหมาย ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำมาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มด้านต่างๆ ให้กับธุรกิจ ซึ่งมักเป็นปัญหาของเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ที่ขาดองค์ความรู้เหล่านี้
               
หาก SMEs ไทย สามารถมีเปอร์เซ็นต์อยู่รอดและเติบโตได้มากขึ้นเท่าไร ก็หมายถึงเศรษฐกิจไทยที่เจริญเติบโตและเข้มแข็งไปด้วยเช่นกัน 

สิ่งนี้เอง ที่ภาครัฐเล็งเห็น และกำลังเป็นความพยายามของภาครัฐ ที่ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเอกชนต่างๆ ผนึกกำลังกันให้ความช่วยเหลือ หนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมคือ โครงการ Big Brother หรือ “พี่ช่วยน้อง” ของคณะสานพลังประชารัฐ ที่รวบรวมเหล่าพี่เลี้ยง องค์กรเอกชนขนาดใหญ่ และหน่วยงานของรัฐมาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ซีพีออลล์, บุญรอดบริวเวอรี่, ไทยเบฟเวอเรจ, เซ็นทรัล และเอสซีจี ฯลฯ ตลอดจนหน่วยงานรัฐ ที่ระดมกันเข้ามาเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย โดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานดังกล่าว ที่เข้ามาช่วยในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ

นอกจากความร่วมมือผ่านโครงการสานพลังประชารัฐแล้ว ปีนี้ถือเป็นเป้าหมายหลักของ บสย. ที่มุ่งมั่นให้ SMEs มีการพัฒนาตนเอง มีความรู้ ความสามารถในทุกๆ ด้าน เพื่อสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมีการจัดเตรียมหลักสูตร โดยขอความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สมาคมธนาคาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรมบังคับคดี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเงิน และทางกฎหมาย

ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็มีความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้ SMEs ที่มีศักยภาพสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มโอกาสการระดมทุน และเติบโตได้  

หนึ่งในผู้ประกอบการที่ บสย. ได้ให้การค้ำประกันสินเชื่อ จนสามารถนำเงินทุนมาต่อยอด ขยายธุรกิจ “เขาใหญ่ พาโนรามา ฟาร์ม” จนเติบใหญ่ ซึ่งเป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการ SMEs ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาหาความรู้ เสริมสิ่งที่ขาดด้วยการหาพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ  ตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้ง “พาโนรามาฟาร์ม” จนวันนี้สามารถประสบความสำเร็จ และสร้างความแตกต่างท่ามกลางแห่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในเขาใหญ่ได้ 

"ปรเมศวร์ สิทธิวงศ์" กรรมการผู้จัดการ บริษัท เขาใหญ่ พาโนรามา ฟาร์ม จำกัด เจ้าของฟาร์มเห็ดเชิงท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ มองว่า หากเปรียบเทียบไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ฮ่องกง กับสิงคโปร์ ที่มีทรัพยากรต่างๆ น้อยกว่าไทย แต่เศรษฐกิจกลับเจริญก้าวหน้ากว่า เมื่อเทียบกับไทยที่มีแหล่งทรัพยากร อุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง มีของให้ขายมากมาย แต่ไทยกลับไม่ถนัดเรื่องเหล่านี้ โดยเฉพาะเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ซึ่งถนัดแต่ “ผลิต” แต่ขายช่องทางการจัดจำหน่าย และการตลาด ที่จะสร้างให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และเติบโต

ตลอดปีนี้ เราจะเห็นโครงการเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพของ SMEs ที่จะเกิดขึ้นอย่างมากมาย โดยมีพลังและทิศทางที่ชัดเจน จากเดิมที่อาจมีภาพของต่างคนต่างทำ ต่างมีหลักสูตร ก็จะกลายเป็นความร่วมมือที่จะทำให้เกิดอิมแพคมากขึ้น โดยมีบรรดายักษ์ใหญ่ในวงการทั้งภาครัฐ และเอกชน ประสานกำลังกันมาอยู่ในบทบาท “พี่เลี้ยง” ให้บรรดาเจ้าของกิจการรายเล็ก รายย่อย เป็นอีกหนึ่งภารกิจ “ปิดจุดอ่อน” ให้ SMEs ไทยที่น่าติดตามอย่างยิ่ง     

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้