เรื่องน่ารู้ SME

เตรียมพบกับ SBA สถาบันหนุน SMEs ระดับโลก


ทุกวันนี้ การเพิ่มพูนความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เป็นบทบาทหลักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ต้องทำควบคู่กันไปกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ เพื่อติดอาวุธให้ผู้ประกอบการคนไทย มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในการขอสินเชื่อ การค้ำประกันสินเชื่อ การประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการด้านการเงิน ฯลฯ เพื่อสามารถแข่งขัน อยู่รอด และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การเรียนรู้ ต่อยอดจากองค์กรด้าน SMEs ที่แข็งแกร่ง ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ความสำคัญ และใช้โอกาสนี้ในการเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา “การค้ำประกันสินเชื่อและการช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหรัฐอเมริกา” โดยเชิญวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน The U.S. Small Business Administration (SBA) ประเทศสหรัฐอเมริกา Mr. Gramigna, Giuseppe,  Chief Economist  มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ  

ความน่าสนใจของ The U.S. Small Business Administration (SBA)  สถาบันหลักของสหรัฐอเมริกาซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1953 เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน คือ การให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ครบวงจร ตั้งแต่การให้สินเชื่อ การค้ำประกันสินเชื่อ การให้คำปรึกษา การฝึกอบรมผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นประกอบธุรกิจ SMEs ตลอดจนการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs ในทุกขั้นตอน 

โดยเฉพาะระบบการค้ำประกันสินเชื่อ ที่แตกต่างไปจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย โดยวัตถุประสงค์หลักของระบบค้ำประกันของสหรัฐอเมริกาไม่ได้อยู่ที่การให้ความคุ้มครองและสนับสนุนกิจการ SMEs โดยตรง แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เข้มแข็งตามหลักการตลาดและเน้นความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือทางอ้อมแก่ SMEs ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม

สิ่งที่ บสย. คาดหวังคือ นำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานภายใน บสย. รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การขยายบทบาทในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ (Financial Literacy) แก่ผู้ประกอบการของไทย เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการค้ำประกันสินเชื่อของประเทศไทยในอนาคต

ภายในงานนอกจากผู้บริหาร บสย. หน่วยงานพันธมิตร และหน่วยงานกำกับดูแล บสย. มาร่วมฟังแล้ว ทาง บสย.  จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาในครั้งนี้ ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้มากที่สุด   

สำหรับผู้ที่สนใจจะเริ่มทำธุรกิจ หรือผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต สามารถเข้าไปเรียนรู้และเลือกใช้บริการต่างๆ จากเว็บไซต์ www.sba.gov ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ครบวงจรตั้งแต่การเริ่มดำเนินธุรกิจตลอดจนการช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการของสหรัฐอเมริกาให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้