เรื่องน่ารู้ SME

SMEs เฮ! ค้ำประกันฯ “สตาร์ทอัพ-นวัตกรรม” คลอดแล้ว


ข่าวดีๆ ในวงการ SMEs รอบสัปดาห์นี้ ต้องยกให้กับ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 กรกฎาคม 2559  ที่มีการอนุมัติ “โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่ และนวัตกรรม (Startup & Innovation)” ของ บสย. ในวงเงินค้ำประกันรวม 1 หมื่นล้านบาท สิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2561 หรือประมาณ 2 ปีครึ่งหลังจากนี้

เป้าหมายเพื่อช่วย SMEs 2 กลุ่มคือ ผู้ประกอบการใหม่ มีอายุกิจการไม่เกิน 3 ปี และผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุน เพื่อสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น จากนี้คาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นาน สำหรับธนาคารต่างๆ ในการเปิดตัวสินเชื่อ โดยมี บสย. ค้ำประกันฯ  ซึ่งในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ บสย. ก็ได้เตรียมจัดงาน “ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ” (MOU) ร่วมกับธนาคารหลักๆ ทุกแห่ง เพื่อเข้ามาสนับสนุนผู้ประกอบการทั้ง 2 กลุ่มนี้ เพื่อให้วงเงินค้ำประกัน 1 หมื่นล้านบาท ลงไปถึงมือผู้ประกอบการ SMEs ให้เร็วที่สุด

ด้วยปัญหาหลักของ SMEs ทั้ง 2 กลุ่มนี้ ชัดเจนคือ การขาดหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน เพราะเป็นผู้ประกอบการใหม่ และกลุ่มนวัตกรรม ซึ่งทรัพย์สินที่มีก็มักเป็นเรื่องของเทคโนโยลี แนวคิด ไอเดียต่างๆ ที่จะต้องนำมา “ตีมูลค่า” โดยหน่วยงานอย่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น

โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่ และนวัตกรรม ของบสย. ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลในครั้งนี้ จึงถือว่ามีบทบาทอย่างมากในการช่วย SMEs เมื่อต้องการสินเชื่อธนาคาร

เงื่อนไขหลักๆ สำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นบุคคลธรรมดา จะได้รับการค้ำประกันไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท ส่วนผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนิติบุคคลจะได้รับการค้ำประกันไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท

ขณะที่ผู้ประกอบการกลุ่มนวัตกรรม เทคโนโลยี ซึ่งผ่านการรับรองจากธนาคาร จะได้รับการค้ำประกันวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่หากผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากหน่วยงานรัฐ อาทิ สวทช.,  ฯลฯ จะได้รับการค้ำประกันวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียม 1-2% ต่อปี ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้รับภาระจ่ายแทน SMEs ในปีแรก  

สำหรับ บสย. คาดว่าจะช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ และกลุ่มนวัตกรรม สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้นประมาณ 5,000 ราย เฉลี่ยรายละ 2 ล้านบาท ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินจำนวน 10,000 ล้านบาท และก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 40,000 ล้านบาท
 
อีกหนึ่งข่าวดี เพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ และกลุ่มนวัตกรรม เทคโนโลยี ในเมืองไทย จะสามารถแจ้งเกิดได้อย่างเป็นรูปธรรม และกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง และแข่งชันได้มากขึ้นในอนาคต  

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้