เรื่องน่ารู้ SME

รัฐจัดเต็มหนุน SMEs ลงทุน-เสริมสภาพคล่อง


ช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับแวดวง SMEs โดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมา ข่าวดีข่าวแรกเมื่อ สถาบันการเงินของรัฐ  "ออมสิน" ลงนามบันทึกข้อตกลงปล่อยสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอฟต์โลน ร่วมกับสถาบันการเงิน  18  แห่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs นำไปใช้ในการลงทุน หรือต่อเติมเปลี่ยนแปลงให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกิจการมีศักยภาพดีขึ้น โดยทรัพย์สินจะต้องเป็นเครื่องจักร ส่วนประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือหรืออาคารถาวรเพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องจักร  

โดยรัฐบาลปล่อยกู้ผ่านธนาคารทั้งหมด 18 แห่ง ในอัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อปี เพื่อให้ธนาคารนำไปปล่อยให้ผู้ประกอบการ SMEs กู้ต่อ ในอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปีระยะเวลากู้ 7 ปี ไม่จำกัดวงเงินและมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยประมาณ 1 ปี เริ่มเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่ 27 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 

มาตรการนี้ถือเป็นการช่วยเหลือ SMEs แบบต่อเนื่อง ถือเป็น "ซอฟต์โลน ระยะที่3" จาก 2 ครั้งแรกสามารถปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยผู้ประกอบการไปแล้วรวม 150,000 ล้านบาท คิดเป็นการช่วย SMEs ได้แล้วกว่า 30,000 ราย โดยครั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าช่วยผู้ประกอบการได้ประมาณ  2,000 ราย ซึ่งหากดูเงื่อนไขของสินเชื่อซอฟต์โลนครั้งนี้  คือ ผู้กู้ต้องเบิกนำไปใช้ให้ครบภายใน 30 มิถุนายน 2560 สะท้อนถึงเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นให้บรรดาผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการทั้งหลายมีการลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไปในตัว 

ซอฟต์โลน ระยะที่ 3 นี้ยังถือเป็นมาตรการต่อเนื่องของรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหา เรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs โดย  บสย.ยังคงมีบทบาทในการค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้กู้สินเชื่อซอฟต์โลนที่ขาดหลักประกันหรือหลักประกันไม่เพียงพอให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เหมือนกับสินเชื่อซอฟต์โลน 2 ครั้งแรก 

ข่าวดีที่ 2 ที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กัน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จากคำกล่าวของ "สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์" รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ที่ระบุว่า กะทรวงการคลังเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันที่  26 กรกฎาคมนี้ เพื่อพิจารณามาตรการ "พี่ช่วยน้อง" ซึ่งก็คือ ให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีความต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  สามารถนำรายจ่ายทั้งในส่วนของงานวิจัยและพัฒนา (R&D) หรือการบริหารจัดการสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 100%

ทั้งนี้ก็เพื่อจูงใจให้บรรดาบริษัทขนาดใหญ่  ที่มีความแข็งแกร่งกว่าในด้านต่างๆ ที่เปรียบเสมือนพี่ใหญ่ในวงการธุรกิจ ลงมาช่วยโอบอุ้มน้อง ซึ่งก็คือบรรดาผู้ประกอบการ  SMEs ที่ยังขาดความพร้อมในด้านต่างๆ นอกจากนี้  กระทรวงการคลัง ยังเตรียมเสนอให้ครม.พิจารณากองทุนฟื้นฟูเอสเอ็มอี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่มีปัญหาในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียน วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท ในวันอังคารที่จะถึงนี้เช้นเดียวกัน

ทั้งหมดเป็นมาตรการที่รัฐบาล "จัดเต็ม" เพื่อเข้ามาช่วยเหลือด้านเงินทุนให้กับ  SMEs ไทย เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบรรดาผู้ประกอบการ  เจ้าของกิจการ  ให้สามารถอยู่รอด แข่งขัน และเติบโตให้มากที่สุด

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้