เรื่องน่ารู้ SME

บสย.เติมความรู้ทางการเงินให้ SMEs


“ความรู้ คืออาวุธ” การเพิ่มความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs เป็นอีกหนึ่งบทบาทหลักที่บรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SMEs เห็นความสำคัญ สำหรับ บสย. ถือเป็นหนึ่งในนโยบายขององค์กร ในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย กับโครงการ TCG-Financial Literacy การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เพื่อติดอาวุธให้กับ SMEs

นำร่องโดยการพัฒนาหลักสูตร พร้อมดำเนินการจัดอบรมให้กับ SMEs โดยร่วมกับพันธมิตรต่างๆ อาทิ สถาบันการเงิน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.), กรมสรรพากร, กรมบังคับคดี และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

จริงๆ แล้วการให้ความรู้ด้านการเงิน นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการรายเล็ก-รายย่อย เพราะพบว่าหนึ่งในสาเหตุหลักที่ SMEs ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน ก็มาจากการขาดความรู้ด้านการเงินที่เพียงพอ อาทิ การเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement), การทำงบการเงิน ฯลฯ  

เพื่อให้การอบรมนี้สามารถแตะถึงผู้ประกอบการครอบคลุมทุกกลุ่ม โครงการ TCG-Financial Literacy  จึงแบ่งหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs 3 กลุ่ม ประกอบด้วย รายย่อย (Micro) รายเล็ก (Small) และรายกลาง (Medium) โดยจัดให้เหมาะกับแต่ละกลุ่ม

ยกตัวอย่าง “รายย่อย” จะเป็นหลักสูตรความรู้ขั้นพื้นฐานทางการเงินที่ต้องรู้ (Beginning Financial Knowledge) เช่น บัญชีอย่างง่าย เพื่อให้สามารถแยกแยะ รายรับ รายจ่าย รายได้ และรู้ต้นทุนของกิจการ, การเดินบัญชี Bank Statement การเตรียมตัวเพื่อพิสูจน์ความสามารถในการชำระหนี้, สินเชื่อและดอกเบี้ย, ภาษีและกฎหมายพื้นฐานที่ประชาชนควรรู้ รวมถึงเรื่องการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ

ขณะที่ “รายเล็ก” จะเป็นหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจด้วยการเพิ่มศักยภาพทางการเงินของผู้ประกอบการ SMEs (Advance Financial Knowledge) การพัฒนาธุรกิจด้วยการเพิ่มศักยภาพทางการเงินของ SMEs จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ SMEs มีบัญชีเดียว เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชีเล่มเดียว, สิทธิประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคล สิ่งที่ผู้ประกอบการควรได้รับรู้ถึงสิทธิที่ภาครัฐพึงมีให้, การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์, กฎหมายธุรกิจ จำนอง จำนำ ค้ำประกันและขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมาย รวมทั้งการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อให้รู้จักและเข้าใจบริการของ บสย.

ส่วน “รายกลาง” จะเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นอย่าง Lowcost Financial Business ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการขยายตัวของธุรกิจควบคู่ไปกับการลดต้นทุนทางการเงิน เช่น โอกาสในการเข้าสู่ตลาดทุน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่แหล่งระดม เงินทุนของธุรกิจที่มีศักยภาพในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มข้อมูลเพื่อเปิดโอกาสในการค้าระหว่างประเทศ AEC และการค้าชายแดน รวมไปถึงการบริหารความเสี่ยงธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมปรับตัวของธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าในอนาคต

โดยบสย. มีการจัดอบรมกระจายไปทั้ง 4 ภาค กระจายไปยังสาขา บสย.ทั้ง 11 แห่งเป็นผู้ดำเนินการ ได้แก่ กรุงเทพฯ นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก อุบลราชธานี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อต้องการเข้าถึงผู้ประกอบการให้มากที่สุด

สำหรับโครงการนี้ได้เริ่มมาบ้างแล้ว บสย. คาดหวังว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บสย. 02-890-9999

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้