พนักงานคีย์ข้อมูล (รายวัน) ( 2 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คีย์ข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ 

คุณสมบัติ

- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 /ปวช./ปวส. ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์คีย์ข้อมูลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้
- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน มค.-ธ.ค. 2565